Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (43) 2018
Evaluation of the possibility to use sport and recreation facilities in Poznań

Authors: Ewa Kruszyńska
University of Szczecin Faculty of Physical Culture and Health Promotion Department of Individual Sports, Tourism and Recreation

Ľudmila Jančoková
Matej Bel University Faculty of Arts Department of Physical Education and Sports Banska Bystrica, Slovak Republic

Elżbieta Sieńko-Awierianów
University of Szczecin Faculty of Physical Culture and Health Promotion Department of Human Functional Anatomy and Biometry
Keywords: sport and recreation infrastructure sports and recreational services surveys
Data publikacji całości:2018-10-01
Page range:10 (115-124)
Klasyfikacja JEL: L83 L88 I15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The importance of sport, tourism and recreation in the development of cities and regions in the world is an already known and indisputable fact. A modern city possesses various public spaces where social activities take place, and where sport and recreation areas constitute a specific and attractive offer. Sport is an important field of activities carried out by authorities in Poznań, where spending on physical culture is among the highest in the country and is equal to the EU average in this respect. The aim of this article was to evaluate the possibility to use sport-recreation facilities in Poznań and sports-recreational activities offered there. In order to achieve this goal, questionnaire surveys were conducted among 39 service providers and 1159 service recipients at selected sport-recreation facilities in Poznań. The analysis of service recipients’ opinions, who were divided into amateur and professional athletes, has shown that both studied groups highly evaluated the level of equipment in sport and recreation facilities, the availability of services and the range of sports and recreational activities. The applied significance test of variances of tested variables between groups made it possible to distinguish significant differences in the distribution of analysed features and reflects the diversity of opinions in the studied groups. These differences result from various expectations of professional and amateur athletes who use sport-recreation facilities regarding policy effectiveness performed by the City Government of Poznań.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąk E., (2010). Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli dlaczego „Poznań stawia na sport”, w: Sport w Poznaniu i Wielkopolsce, pod red. B. Sojkina, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
2.Basińska-Zych A., Bosiacki S. (2011). Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 349-369.
3.Dane Urzędu Miasta Poznań 2012.
4.Daszkowska M., Senyszyn J. (1994). Elementy teorii konsumpcji, Warszawa.
5.Kogut-Jaworska M. (2011). Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 375-381.
6.Ministerstwo Sportu. (2007). Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku. Warszawa, http://www.msport.gov.pl/sport (10.04.2015).
7.Sieńko-Awierianów E., Chudecka M., Eider J., (2015). Wpływ doświadczenia sportowego rodziców na uczestnictwo w zajęciach sportowych dzieci. Marketing i Rynek. Warszawa nr. 11, 275 – 280.
8.Śniadek J. (2011). Rola sportu w promocji miast. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 217-227.
9.Bąk E. (2010). Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli dlaczego „Poznań stawia na sport”, w: Sport w Poznaniu i Wielkopolsce, red. B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
10.Rogala A. (2011). Rola sportu w promocji miast. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Ekonomiczne Problemy Usług nr 79, 217-227.