Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Region turystyczny na tle teorii regionu ekonomicznego. Przyczynek do polskiej teorii

9 (7-15) Waldemar A. Gorzym-Wilkowski Więcej
2.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk. Teoria i praktyka

21 (17-37) Andrzej Kowalczyk Więcej
3.

Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania

9 (39-47) Zygmunt Kruczek Więcej
4.

Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne

11 (49-59) Arkadiusz Mazurkiewicz, Anna Tokarz-Kocik, Marta Sidorkiewicz Więcej
5.

Kapitał społeczny a kształtowanie wartości dodanej w turystyce

14 (61-74) Ewa Wszendybył-Skulska Więcej
6.

Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony

9 (75-83) Daria Elżbieta Jaremen, Elżbieta Nawrocka, Andrzej Rapacz Więcej
7.

Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich

15 (85-99) Krzysztof Kołodziejczyk Więcej
8.

Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11 (101-111) Mirosława Szark-Eckardt, Beata Augustyńska, Wioletta Łubkowska, Maria Alicja Nowak Więcej
9.

Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy

14 (113-126) Marcin Woźniak, Anna Dłużewska Więcej
10.

Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej

20 (127-146) Alina Zajadacz Więcej
11.

Ekonomiczne perspektywy funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce jako atrakcji turystycznej

11 (147-157) Michał Zajfert Więcej
12.

Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających

10 (159-168) Tomasz Zdziebko, Zygmunt Drążek, Jakub Swacha, Karolina Muszyńska Więcej
13.

Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury

12 (169-180) Iwona Batyk Więcej
14.

Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii

13 (181-193) Andrzej Czerny, Mirosława Czerny Więcej
15.

„Nowe” atrakcje kulturowe i ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych w Polsce (na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego)

14 (195-208) Małgorzata Durydiwka, Katrzyna Duda-Gromada Więcej
16.

Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim Wybrzeżu Meksykańskiego Jukatanu

14 (209-222) Joanna Kowalczyk-Anioł Więcej
17.

Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu

13 (223-235) Mariusz Miedziński Więcej