Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji

12 (7-18) Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik Więcej
2.

Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia

12 (19-30) Leszek Butowski Więcej
3.

Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy

16 (31-46) Piotr Dominik Więcej
4.

Możliwości zastosowania metody Mystery Shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej

14 (47-60) Zygmunt Kruczek, Kinga Cieszkowska Więcej
5.

Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych

11 (61-71) Magdalena Maćkowiak, Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis Więcej
6.

Wykorzystanie programów lojalnościowych w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce

12 (73-84) Izabela Michalska-Dudek Więcej
7.

Znaczenie agroturystyki w dochodowości gospodarstw rolnych na przykładzie Polski południowo-wschodniej

10 (85-94) Ewa Pałka-Łebek Więcej
8.

Wiedza o nabywcach usług turystycznych w świetle badań ankietowych biur podróży w Polsce

10 (95-104) Andrzej Rapacz, Izabela Michalska-Dudek Więcej
9.

Biroturystyka jako nowy trend turystyczny w Warszawie

10 (105-114) Anna Sieczko Więcej
10.

Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów

18 (115-132) Izabela Cichocka, Jan Krupa Więcej
11.

Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu

12 (133-144) Sylwia Golian Więcej
12.

Turystyka jako specjalizacja gospodarcza polskich regionów nadmorskich

11 (145-155) Ewa Hącia Więcej
13.

Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta województwa świętokrzyskiego

11 (157-167) Iwona Kiniorska, Sabina Partyka Więcej
14.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

11 (169-179) Aleksandra Łapko, Agnieszka Mąkosza, Tomasz Zalewski Więcej
15.

Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim

9 (181-189) Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor Więcej