Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku

Autorzy: Justyna Cieplik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Mariusz Sołtysik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: impreza rekreacyjna impreza kolejowa turystyka dziedzictwa kulturowego
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (37-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie uczestnictwa w specyficznych imprezach, jakimi są imprezy kolejowe. Są one zarówno imprezami turystyki kulturowej, jak i rekreacyjnymi. Na podstawie imprez kolejowych mających miejsce w roku 2015 w Wolsztynie (Parada Parowozów), Chabówce (Parowozjada) oraz Jaworzynie Śląskiej (Gala Parowozów) przedstawiono próbę określenia profilu uczestników wydarzeń tego typu: dotychczasowego uczestnictwa w imprezach tego typu, ich charakterystyki społeczno-ekonomicznej, źródeł informacji o imprezach czy motywów uczestnictwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielkowicz, Z. (2009). Kolej na turystykę, Rynek Turystyczny, nr 6, 22–24.
2.Franczak, P., Listwan, K., Rohrscheidt, A.M. (2015). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowotarskiego, Turystyka Kulturowa, nr 3, 86–104.
3.Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa, Warszawa: PWE.
4.Kalka, D. (2013). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świdnickiego. Turystyka Kulturowa, nr 8, 58–75.
5.Kuk, M., Komunikat prasowy Majowa Parada Parowozów w Wolsztynie rozpocznie cykl „Lato z Parowozami”. Pobrane z: https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/majowa-parada-parowozow-w-wolsztynie-rozpocznie-cykl-lato-z-pa rowozami (15.10.2015).
6.Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: PWN.
7.Kurowska-Ciechańska, J., Ciechański, A. (2007). Koleje, Warszawa: Carta Blanca.
8.Główny Urząd Statystyczny. (2015). Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.12. 2014, Warszawa.
9.Główny Urząd Statystyczny. (2015). Transport. Wyniki działalności w 2014 r., Warszawa
10.Meyer, B., Sawińska, A. (2009). Transport jako atrakcja turystyczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 568, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 13, 31–45.
11.Rohrscheidt, A.M. (2008). Turystyka kulturowa, Gniezno: GWSHM Milenium.
12.Rohrscheidt, A.M. (2009). Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Wolsztyńskiego. Turystyka Kulturowa, nr 9, 53–61.
13.Strugarek, J. (2011). Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Poznań: Wyd. UAM.
14.Śliwa, M., Rettinger, W. (2003). Koleje wąskotorowe jako czynnik aktywizacji regionów turystycznych. Folia Turistica, nr 14, 133–146.
15.Witkowski, W. (2007). Koleją, turyści, koleją. Rynek Turystyczny, nr 9, 11–14.
16.Urząd Statystyczny we Wrocławiu. (2014). Województwo Dolnośląskie. Podregiony, powiaty, gminy, Wrocław. www.chabowka.info (28.10.2015). www.jaworzyna.net (28.10.2015). www.muzeumtechniki.pl (28.10.2015). www.parowozowniawolsztyn.pl (28.10.2015).
17.www.rabka.pl (28.10.2015).
18.www.wolsztyn.pl