Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Imprezy biegowe jako czynnik wzrostu ruchu turystycznego w powiecie jeleniogórskim

Autorzy: Piotr Zawadzki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ruch turystyczny impreza biegowa powiat jeleniogórski
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (185-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie imprez biegowych jako czynnika wzrostu ruchu turystycznego w powiecie jeleniogórskim. Na wstępie artykułu zaprezentowano problematykę turystyki biegowej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem. W dalszej części autor przedstawił charakterystykę powiatu jeleniogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki turystycznej w tym regionie. Autor zaprezentował również dane związane z ruchem turystycznym i rozwojem turystyki w powiecie. W końcowej części omówiono imprezy biegowe zorganizowane w 2015 r. w regionie, a także informacje związane z liczbą osób uczestniczących w biegach. Przeprowadzona analiza umożliwiła określenie odsetka uczestników imprez biegowych niebędących mieszkańcami powiatu jeleniogórskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budner, W. (2012). Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta. W: W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej (s. 35–46), Gorzów Wlkp.: Wyd. WSB w Gorzowie Wielkopolskim.
2.Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Rynek turystyczny – ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Kasperska, E., Kasperski, M. (2015). Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 853, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (30), 9–24.
4.Gaworecki W. (2010). Turystyka, Warszawa: PWE.
5.Gołembski, G. (red.). (2006). Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa: PWN.
6.Korzewa, L., Misiołek, E., Skarbowska, A. (2014). Turystyka biegowa w Polsce według opinii uczestników biegów masowych. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 45, 222–231.
7.Nowak, P., Chalimoniuk-Nowak, M. (2015). Running Tourism in Poland Example of Tourist Activity of Polish Marathon Runners. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, no. 5 (4), 416–425.
8.Powiatowy kalendarz najważniejszych imprez kotliny jeleniogórskiej. Pobrane z: http://starostwo.jgora.pl/plikownia/kalendarz_2015.pdf (8.11.2015).
9.Tomik, R., Hadzik, A., Cholewa, J. (2012). Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce. W: A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej (s. 78–87). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
10.Zawadzki, P. (2015). Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (s. 311–320). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
11.Załącznik do uchwały nr XLIII/243/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z 2 października 2014 r. – Turystyka w powiecie jeleniogórskim.
12.www.bieg-piastow.pl/index.php/letnibp/o-biegu (9.11.2015).
13.www.kalendarzbiegowy.pl (9.11.2015)
14.www.online.datasport.pl (9.11.2015)