Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej

Autorzy: Ewa Kasperska
Politechnika Koszalińska

Mirosław Kasperski
Stowarzyszenie Sport, Rekreacja i Wolontariat „SFX”
Słowa kluczowe: turystyka biegowa produkt turystyczny popyt turystyczny podaż turystyczna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (9-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie nieobecnej jak dotąd w opracowaniach naukowych turystyki biegowej, próba jej zdefiniowania, charakterystyka wraz z kwalifikacją do wybranych form i rodzajów turystyki oraz wskazanie motywów jej uprawiania przez turystów. Omówiono charakter podaży i popytu na rynku turystyki biegowej. Przedstawiono głównych dostawców produktu turystyki biegowej, jego składniki, głównych organizatorów imprez biegowych i charakterystykę samej imprezy. Zaprezentowano statystyki wybranych biegów, wskazując na niemal lawinowy wzrost zainteresowania bieganiem i turystyką biegową w ostatnich latach. Rozważania zakończono omówieniem jej znaczenia dla organizatorów imprez biegowych, dostawców dóbr materialnych, sponsorów oraz miejsc odbywania takich wydarzeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1999.
2.ARC Rynek i Opinia, Sponsoring Monitor 2012/2013, http://www.arc.com.pl/ do_biegu_gotowi_start!-40999477-pl.html.
3.Dybała M., Polska adaptacja kwestionariusza motywów biegaczy do biegania, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” 2013, nr 40.
4.Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
5.http://masters.azs-awf.pl/2011/new-york-maraton-%E2%80%93-mity-i-rzeczywistosc.
6.http://nabiegowkach.pl/forum-biegowki/Bieg-Piastow/1353-Wspolny-wyjazd-na-Bieg-Piastow.-Pelna-organizacja.html).
7.http://pzumaratonwarszawski.com.
8.http://tomaszstaskiewicz.natemat.pl/90285,bieg-rzeznika-kolejne-ekstremalne-wyzwanie.
9.http://writeandtravel.blox.pl/2014/04/Turystyka-biegowa.html.
10.http://www.biegrzeznika.pl/bieg-rzeznika/regulamin-biegu-rzeznika/.
11.http://www.biegwulkanow.pl/.
12.http://www.maratonczyk.pl/content/view/5072/14/.
13.http://www.maratonypolskie.pl.
14.http://www.napieraj.pl.
15.http://www.wycieczkibiegowe.pl.
16.https://pl-pl.facebook.com/runlogcom/posts/534945776572466.
17.Kalendarz biegów 2014, Polskie Stowarzyszenie Biegów, Piła 2014.
18.Korzewa L., Misiołek E., Skarbowska A., Turystyka biegowa w Polsce według opinii uczestników biegów masowych, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” 2014, nr 45.
19.Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000.
20.Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
21.Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
22.Romanowska-Tołłoczko A., Marciniuk J., Motywacja biegów masowych, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” 2012, nr 38.