Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Ecotourism as a factor influencing behaviour of tourism market participants
(Ekoturystyka jako czynnik zachowań uczestników rynku turystycznego)

Autorzy: JANUSZ OLEARNIK
University School of Physical Education in Wrocław Faculty of Physical Education

KATARZYNA BARWICKA
University School of Physical Education in Wrocław Faculty of Physical Education
Słowa kluczowe: turystyka ekoturystyka rynek turystyczny zachowania uczestników rynku
Data publikacji całości:2018-12-20
Liczba stron:8 (17-24)
Klasyfikacja JEL: D91 L83 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie potencjalnego wpływu ekoturystyki na uczestników rynku turystycznego. Metodykę oparto na badaniach piśmiennictwa dotyczącego ekoturystyki i rynku turystycznego, dyskusjach i refleksji własnej. Wyniki wskazują, że ekoturystyka znacząco oddziałuje na świadomość i postawy uczestników rynku turystycznego. Może ona stanowić narzędzie ułatwiające sojusz turystyki ze środowiskiem przyrodniczym. Ekoturystyka może dostarczać wielowymiarowych korzyści turystom, przedsiębiorcom, lokalnym mieszkańcom oraz samej przyrodzie. W artykule wskazano też kierunki przyszłych badań nad ekoturystyką.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balmford, A., Beresford, J., Green, J., Naidoo, R., Walpole, M., Manica, A. (2009). A global perspective on trends in nature-based tourism. PLoSBiology, ó (7), e1000144. DOI: 10.1371/journal.pbio.1000144.
2.Barwicka, K. (2018). Ekologiczne i humanistyczne aspekty turystyki zrównoważonej. Gospodarka Rynek Edukacja, 2 (19), 5-11.
3.Björk, D.P. (2000). Ecotourism from a conceptual perspective: an extended definition of a unique tourism form. International Journal of Tourism Research, 2 (3), 189-202, DOI: 10.1002/ (SICI)1522-1970(200005/06)2:3<189::AID-JTR195>3.0.œ;2-T.
4.Blamey, R.K. (2001). Principles of ecotourism. In: D.B. Weaver (ed.), The encyclopaedia of ecotourism. Wallingford: CABI Publishing.
5.Butler, R.W. (1999). Sustainable tourism: a state-of the-art review. Tourism Geographies 1 (1), 7-25.
6.Ceballos-Lascurain, H. (1987). The future of “ecotourism”. Mexico Journal, 1, 13-14.
7.Center for Responsible Travel (2017). The case for responsible travel: trends & statistics 2017. Washington, D.C.: Center for Responsible Travel. Retrieved from: https://www.responsibletravel.org/docs/The%20Case%20for%20 Responsible%20Travel%202017_Final%20for%20Release.pdf (29.07.2018).
8.Chawla, L. (1998).
9.Diamantis, D. (1999). The concept of ecotourism: evolution and trends. Current Issues in Tourism, 2 (2-3), 93-122. DOI: 10.1080/13683509908667847.
10.Donohoe, H.M., Lu, X.-L., Wu, C.-Y. (2006). Conceptualizing ecotourism from a distinct criteria approach by using con¬tent analysis. Acta Ecologica Sinica, 4 (26), 1213-1220.
11.Donohoe, H.M., Needham, R.D. (2006). Ecotourism: the evolving contemporary definition. Journal of Ecotourism, 3 (5), 192-210, DOI: 10.2167/joe152.0.
12.Fennell, D.A. (2014). Ecotourism, 4th ed. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
13.Hawkins, D.E., Lamoureux, K. (2001). Global growth and magnitude of ecotourism. In: D.B. Weaver (ed.), The encyclo¬pedia of ecotourism (pp. 63-72). Wallingford: CABI Publishing.
14.Higham, J. (2007). Ecotourism: competing and conflicting school of thoughts. In: J. Higham (ed.), Critical issues in ecotourism. Understanding a complex tourism phenomenon (p. 1-19). Oxford: Butterworth-Heinemann. Retrieved from: https://booksite.elsevier.com/samplechapters/9780750668781/9780750668781.pdf (14.11.2017).
15.Ivanov, S.H., Ivanova, M.G. (2013). Mass ecotourism vs. eco mass tourism. Proceedings of the Sixth Black Sea Tourism Forum, October 2-4, 2013, Varna, Bulgaria; 78-90.
16.Koeman, A. (1998). Sustainable tourism and eco-tourism. Retrieved from: http://www.mekonginfo.org/assets/ midocs/0001574-environment-sustainable-tourism-and-eco-tourism.pdf (08.11.2017).
17.Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro¬environmental behaviour? Environmental Education Research, S (8), 239-260. DOI: 10.1080/13504620220145401.
18.Lu A.C.C., Gursoy, D., Del Chiappa, G. (2016). The influence of materialism on ecotourism attitudes and behaviours.
19.Journal of Travel Research, 2 (55), 176-189. DOI: 10.1177/0047287514541005.
20.Morgan, D. (1999). Ecotourism — fad or future for tourism? Retrieved from: https://www.bgci.org/education/article/0371/
21.(30.07.2018) .
22.Morse, B. (2017). The role of observational learning in developing ecotourists’ environmentally responsible behavioural intentions. Master thesis. University of Michigan.
23.Nowacki, M. (2005). Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek. In: Z. Kruczek (ed.), Pilotaż i przewodnictwo — nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa (pp. 67-80). Cracow: Proksenia. Sharpley, R. (2006). Ecotourism: a consumption perspective. Journal of Ecotourism, 1—2 (5), 7-22. DOI: 10.1080/14724040608668444.
24.The British Ecotourism Market, UNWTO (2002). Ecotourism and protected areas. Retrieved from: http://sdt.unwto.org/ content/ecotourism-and-protected-areas (30.07.2018).
25.The International Ecotourism Society (2015). Ecotourism definition. Retrieved from: http://www.ecotourism.org/book/ ecotourism-definition (30.07.2018).
26.Tilden, F. (1977). Interpreting our heritage, 3rd ed. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
27.Twining-Ward, L., Li, W., Bhammar, H., Wright, E. (2018). Supporting sustainable livelihoods through wildlife tour¬ism. Washington, DC: World Bank. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29417
28.(29.07.2018).
29.Weaver, D.B. (ed.) (2001). The encyclopedia of ecotourism. Wallingford: CABI Publishing.
30.Whelan, C. (2013). Spotlight on sustainability: why is ecotourism special? Retrieved from: http://www.worldwildlife.org/ blogs/good-nature-travel/posts/spotlight-on-sustainability-why-is-ecotourism-special (14.11.2016).
31.Zaręba, D. (2010). Ekoturystyka, 3rd ed. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Zuzek, D.K. (2017). Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne, S26, 162-171.