Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
The impact of reviews on the internet on the financial results of a hotel company
(Wpływ opinii w Internecie na wyniki finansowe firmy hotelarskiej)

Autorzy: ANDRZEJ MATEUSZ WAJDA
University of Rzeszów Faculty of Sociology and History Wajda Hotel Consulting

SIMONE PUORTO
ESSEC Business School Simone Puorto Consulting
Słowa kluczowe: hotele hotelarstwo zarządzanie reputacją
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (47-56)
Klasyfikacja JEL: M31 Z30 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł teoretycznie analizuje wpływ opinii hotelu w Internecie na wyniki finansowe firmy hotelarskiej. Artykuł zawiera przegląd literatury koncentrującej się na biznesie hotelowym i koncepcji zarządzania reputacją, które wpływają na decyzje podejmowane przez gości. Przedstawiono dotychczasowe wyniki badań akademickich w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu opinii w Internecie na rezerwacje usług hotelowych, a tym samym przychody finansowe hoteli. Celem artykułu jest przegląd i podsumowanie dotychczasowych badań, ponieważ obecnie akademickie pole eksploracji w tej dziedzinie jest w większości nieznane w literaturze polskiej. Wnioski z tego artykułu wskazują, iż opinie online mają ogólnie pozytywny wpływ na decyzje konsumentów dotyczące zakupu usług hotelowych. Wskazać także można korelację między rekomendacjami internetowymi konsumentów a wynikami finansowymi hoteli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C. (2012). The impact of social media on lodging performance. Cornell Hospitality Report, 12 (15), 6—11. Bambauer-Sachse, S., Mangold S. (2011). Brand equity dilution through negative online word-of-mouth communication.
2.Journal of Retailing and Consumer Services, 1 (18), 38-45.
3.Blal, I., Sturman, M.C. (2014). The differential effects of the quality and quantity of online reviews on hotel room sales. Cornell Hospitality Quarterly, 4 (55), 365-375.
4.Birchall, K. (2018). Five star “fakary” “One in three TripAdvisor reviews are FAKE” with hotels and restaurants buy¬ing glowing reviews for £7, investigation finds. The Sun. Retrieved from: https://www.thesun.co.uk/news/7321574/ tripadvisor-reviews-fake-hotel-restaurant-ratings.
5.Cambridge dictionary (2018). Opinion; Review. Retrieved from: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english.
6.Chiang, C., Jang, S. (2007). The Effects of Perceived Price and Brand Image on Value and Purchase Intention: Leisure Travelers’ Attitudes Toward Online Hotel Booking. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 3 (15), 49-69.
7.Dai, Y., Jiang, Y. (2016). The Research of Online Reviews' Influence towards management response on Consumer Purchasing Decisions. Presented at WHICEB 2016 Proceedings, 43.
8.Hwang, S., Lai, C., Chang, S., Jiang, J. (2014). The Identification of Noteworthy Hotel Reviews for Hotel Management.
9.Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems, 4 (6), 1-17.
10.Kandampully, J., Hu, H. (2007). Do hoteliers need to manage image to retain loyal customers? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 6 (19), 435-443.
11.Kim, H., Kim, W., An, J.A. (2003). The effect of consumer-based brand equity on firms’ financial performance. Journal of Consumer Marketing, 4 (20), 335-351.
12.Mauria, A., Minazzib, R. (2013). Web reviews influence on expectations and purchasing intentions of hotel potential customers. International Journal of Hospitality Management, 34, 99-107.
13.Miguens, J., Baggio, R., Costa, C. (2008). Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. Presented at IASK Advances in Tourism Research, Aveiro, Portugal, 194-199.
14.Quelch, J.A., Klein, L.R. (1996). The Internet and international marketing. Sloan Management Review, 3 (37), 60-75.
15.Tian, Y. (2013). Engagement in online hotel reviews: A comparative study. Discourse, Context and Media, 2 (4), 184-191.
16.TripAdvisor. (2018). Reporting Potential Blackmail to TripAdvisor: Report Threats Immediately. Retrieved from: https:// www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w592.
17.Tuominen, P. (2011). The Influence ofTripAdvisor Consumer-Generated Travel Reviews on Hotel Performance. University of Hertfordshire Business School Working Paper.
18.Vermeulen, I., Seegers, D. (2009). Tried and tested: the impact of online hotel reviews on consumer consideration. Tourism Management, 1 (30), 123-127.
19.Yacouel, N., Fleischer, A. (2012). The role of cybermediaries in reputation building and price premiums in the online hotel market. Journal of Travel Research, 2 (51), 219-226.
20.Ye, Q., Law, R., Gu, B. (2009). The impact of online user reviews on hotel room sales. International Journal of Hospitality Management, 1 (28), 180-182.
21.Ye, Q., Law, R., Gu, B., Chen, W. (2011). The influence of user-generated content on traveler behavior: an empirical inves¬tigation on the effects of e-word-of-mouth to hotel online bookings. Computers in Human Behavior, 2 (27), 634-639.
22.Ye, Q., Li, H., Wang, Z., Law, R. (2014). The Influence of Hotel Price on Perceived Service Quality and Value in E-Tourism: An Empirical Investigation Based on Online Traveler Reviews. Journal of Hospitality & Tourism Research, 1 (38), 23-39.