Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Responsiveness of hotel websites: an example from Rzeszów and its surroundings
(Responsywność stron internetowych hoteli. Na przykładzie Rzeszowa i okolic)

Autorzy: KRZYSZTOF SZPARA
University of Information Technology and Management in Rzeszów, Faculty of Medicine

Liudmyla Prochko
Careers Ninja

MARCIN KOZAK
University of Information Technology and Management in Rzeszów,Faculty of Administration and Social Sciences
Słowa kluczowe: urządzenia mobilne Internet rezerwacje
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (205-213)
Klasyfikacja JEL: L83 L84 L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek usług internetowych w turystyce intensywnie się rozwija. Wśród czynników wpływających na jakość usług hotelarskich ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie informacyjne, dlatego hotele muszą się dostosować do tego dynamicznie się zmieniającego środowiska wirtualnego. Ponieważ coraz więcej użytkowników Internetu korzysta z urządzeń mobilnych, hotele powinny sprawić, aby ich witryny współpracowały z takimi urządzeniami; innymi słowy, powinny one być responsywne. Responsywne strony internetowe płynnie dostosowują się do zmian rozmiaru przeglądarki i rozdzielczości ekranu wszystkich typów urządzeń, zarówno desktopowych, jak i mobilnych. Strona zaprojektowana w taki sposób ułatwia czytanie treści i nawigację niezależnie od używanego urządzenia. Celem badania jest analiza stanu dostosowania stron internetowych hoteli w Rzeszowie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.About PageSpeed Insights (2018). Retrieved from: https://developers.google.com/speed/docs/insights/about (13.10.2018).
2.Bank Danych Lokalnych. GUS. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (13.10.2018).
3.Biełuszko, K. (2014). Rynek internetowych pośredników hotelowych w Polsce - zasady funkcjonowania i tendencje zmi¬an. In: G. Gołębski. A. Niezgoda (eds.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje (pp. 212-224). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
4.E-hotelarz (2015). Strony mobilne czy responsywne, o co w tym chodzi? Retrieved from: https://www.e-hotelarz.pl/ mht/?p=30522 (13.10.2018).
5.E-hotelarz (no publication year). Rezerwacja hotelu — coraz częściej za pomocą aplikacji mobilnych. Retrieved from: http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=9808 (13.10.2018).
6.Gardner, B.S. (2011). Responsive web design: Enriching the user experience. Sigma Journal: Inside the Digital Ecosystem, 1 (11), 13-19.
7.Interaktywnie.com (2013). Najlepsze serwisy do rezerwacji hoteli. Retrieved from: https://interaktywnie.com/biznes/ newsy/oceny-serwisow/najlepsze-serwisy-do-rezerwacji-hoteli-246848?page=1 (13.10.2018).
8.Litvin, S.W., Goldsmith, R.E., Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 3 (29), 458-468.
9.Majchrzyk, Ł. (2018). Udział mobilnych systemów operacyjnych na świecie (4Q 2017). Retrieved from: https://mobirank.
10.pl/2018/05/12/udzial-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-swiecie-4q-2017 (13.10.2018).
11.Marek, R. (2014). Wirtualny sprzedawca usług. Świat Hoteli. Retrieved from: http://data.axmag.com/data/201409/20140915/ U44451_F301746/FLASH/index.html (13.10.2018).
12.Orfin, K. (2013). Komunikacja marketingowa w turystyce i rekreacji. In: A. Panasiuk (ed.), Marketing w turystyce i rekre¬acji (pp. 265-289). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Słuchać gości i oferować to czego oczekują (2014). Rozmowa Karoliny Stępniak z Fritsem van Paasschen [The interview of Karolina Stępniak with Frits van Paasschen]. Świat Hoteli 6, 14-16. Retrieved from: http://data.axmag.com/ data/201409/20140915/U44451_F301746/FLASH/index.html (13.10.2018).
14.Statystyczne Vademecum Samorządowca (2017). Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Retrieved from: https://rzeszow.stat. gov.pl/vademecum/vademecum_podkarpackie/portrety_miast/miasto_rzeszow.pdf (13.10.2018).
15.Szostak, D. (2008). Hotelarstwo i gastronomia. In: A. Panasiuk (ed.), Gospodarka turystyczna (pp. 109-132). Warsaw. Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Szypuła, G. (2017). Portale zdominowały rezerwacje noclegów. Rzeczpospolita. Retrieved from: https://www.rp.pl/ Hotele/304259972-Portale-zdominowaly-rezerwacje-noclegow.html (13.10.2018).
17.Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2014—2015 (2016). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
18.Up to 80% of last-minute hotel bookings are now made on mobile devices (2018). Retrieved from: http://hotelmarketing. com/index.php/content/article/up_to_80_of_last_minute_hotel_bookings_are_now_made_on_mobile_devices
19.(13.10.2018).
20.Wang, D., Park, S., Fasenmaier, D.R. (2011). An examination of information services and smartphone applications, 16 Graduate Students Research Conference 2011, Houston, Texas. Retrieved from: https://www.researchgate.net/ publication/268200092_An_Examination_of_Information_Services_and_Smartphone_Applications.
21.Wang, D., Xiang, Z., Law, R., Ki, T.P. (2016). Assessing Hotel-Related Smartphone Apps Using Online Reviews. Journal of Hospitality Marketing & Management, 3 (25), 291-313. DOI: 10.1080/19368623.2015.1012282.
22.Wang, L., Law, R., Guillet, B.D., Hung, K., Fong, D.K.C. (2015). Impact of hotel website quality on online booking inten¬tions: eTrust as a mediator. International Journal of Hospitality Management, 47, 108-115.