Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Przemiany społeczno-ekonomiczne polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej

Autorzy: Franciszek Kapusta
prof. dr hab., Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (19-29)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu