Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na przykładzie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne

Autorzy: Monika Pradziadowicz
mgr, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (163-175)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu