Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Rola systemów jakości żywności w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Autorzy: Agnieszka Obiedzińska
dr inż., Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (193-203)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu