Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Przemiany w strukturze osób pracujących w podregionach przeważająco wiejskich w Polsce

Autorzy: Piotr Adamczyk
dr, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (219-228)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu