Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk

Autorzy: Małgorzata Szkilnyk

Adam Zydroń
dr inż., Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (245-255)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu