Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym

Autorzy: Czesław Koźmiński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Agnieszka Mąkosza
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bożena Michalska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (55-66)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu