Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Kulturowy aspekt ekoturystyki w rozwoju regionalnym

Autorzy: Anna Białk-Wolf
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (251-258)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu