Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym

Autorzy: Małgorzata Borkowska-Niszczota
Politechnika Białostocka
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (271-284)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu