Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Inteligentna specjalizacja – szansa czy zagrożenie dla rozwoju klastrów branży turystycznej

Autorzy: Robert Golej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (311-324)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu