Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
ZRÓŻNICOWANIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W POLSCE W OKRESIE 2014–2017

Autorzy: Marta Wysogląd
Fundacja Instytut Innowacji i Rozwoju Społecznego „ANIMAR”
Słowa kluczowe: fundusze alokacja samorząd terytorialny regionalizacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (149-158)
Klasyfikacja JEL: F15 O11 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Fundusze Unii Europejskiej są ogromną szansą dla polskich regionów, zwłaszcza w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Dofinansowanie przyznane Polsce w ramach polityki spójności na lata 2014–2020 to szansa na dalszy rozwój kraju, na wspieranie inicjatyw, które mogą przysłużyć się wzrostowi gospodarczemu. Jest to też wielka odpowiedzialność, gdyż tylko odpowiednio zainwestowane fundusze pozwolą na podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Bazując na zdobytym doświadczeniu należy wykorzystać je tak, by Polska dorównała w niedalekiej perspektywie poziomem rozwoju krajom europejskim, które wcześniej zaczęły korzystać z efektów płynących z integracji. W artykule zaprezentowano stopień wykorzystania środków Unii Europejskiej w regionalnych programach operacyjnych. Ocena wykorzystania środków w województwach została sporządzona województw na podstawie danych liczbowych prezentowanych przez Centralny System Informatyczny SL 2014–2020.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Klimowicz, M. (2010). Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: CeDeWu.
2.Komisja Europejska (2017). Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa partnerstwa.
3.Kuć-Czajkowska, K.A., Komaniecka, M. (2008). Absorpcja środków Unii Europejskiej przez gminy województwa lubelskiego – tendencje, bariery, perspektywy. W: B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem (s. 201–222). Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.
4.Mirończuk, J. (2012). Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sektor MSP w Polsce. Zarządzanie i Finanse, 1 (10), 19–32.
5.Orechwa-Maliszewska, E., Kopczuk, A. (2003). Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
6.Pastuszka, S. (2012). Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty. Warszawa: Difin.
7.Sieradzka, K. (2012). Polityka regionalna Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro. W: P. Misztal, W. Rakowski (red.), Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Warszawa: CeDeWu.
8.Tomaszkiewicz, B. (2014). Pieniądze z Unii Europejskiej 2014–2020. Warszawa: Dziennik Gazeta Prawna.