Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4/2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
1.

O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa


(On the Importance of Social Rights for the Development of Citizenship)
13 (5-17) Ryszard Necel More
2.

Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej


(Hopes and Anxieties of Poles in Connection with European Integration)
17 (19-35) Janusz Mariański More
3.

O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej


(On the Architecture of Strengthening Hospice Care for Children as a Challenge of Social Work)
17 (37-53) Katarzyna Ornacka, Elżbieta Mirewska More
4.

Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski


(Population Ageing in Europe as a Challenge of the 21st Century. Case Study: Poland)
12 (55-66) Aneta Baranowska More
5.

Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych


(The Attitude of Poles towards the Present-Day Migration Processes and Problems. A Sense of Threat and Its Socio-Demographic Conditions According to Surveys)
14 (67-80) Grzegorz Dutka More
6.

Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem społecznym


(Present-Day Polish Apiculture between Agriculture and a Social Movement)
16 (81-96) Magdalena Pokrzyńska More
7.

(Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy


((Non)existent Borders. Conceptual Framework of Border and Bordelands Studies)
8 (97-104) Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska More