Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3/2014

Year of publication:2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Nierówności dochodowe na Pomorzu Zachodnim: między egalitaryzmem a klasą średnią


(Inequalities of incomes in West Pomerania: between egalitarianism and middle class)
12 (5-16) Ryszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka More
2.

Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego


(Social assessment of opportunities for the fulfillment of life goals in Szczecin and leaching of human capital)
14 (17-30) Sebastian Kołodziejczak, Albert Terelak More
3.

Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki


(To understand women’s migration – when aiging Europe is in need of help)
11 (31-41) Zofia Kawczyńska-Butrym More
4.

Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)


(Cross-border partnerships – institutions in initiating social networks (based on the Euroregion Spree–Niesse–Bober))
14 (43-56) Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo More
5.

Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego


(Education in the consciousness of eastern borderland inhabitants)
13 (57-65) Leszek Gołdyka More