Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1/2018

Year of publication:2018

Information

numer pod redakcją:

Stella Grotowska (AGH w Krakowie)
Anna M. Królikowska (Uniewerystet Szczeciński)

# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
1.

Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne


(Family Space versus ICT)
11 (5-15) Aldona Żurek More
2.

Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze


(Family and Social Capital. Selected Theoretical and Research Problems)
8 (17-24) Urszula Abłażewicz-Górnicka More
3.

Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim


(The Total Fertility Rate (TFR) as an Element of Social Life in the Present-Day Polish Society)
11 (25-35) Jakub Isański More
4.

Relacje intymne we współczesnym świecie


(Intimate Relations in the Present-Day World)
16 (37-52) Przemysław Wrochna More
5.

Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety


(Protective Function of the Family in the Context of the Non Fully Able-Bodied Woman)
11 (53-63) Katarzyna Piątek More
6.

Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną


(Obligations and Powers in a Family Raising a Child with a Mental Disability)
18 (65-82) Dorota Tomczyszyn More
7.

Modele rodziny w reklamach telewizyjnych. Analiza semiotyczna


(Family Models in TV Commercials. Semiotic Analysis)
11 (83-93) Jerzy Widerski More