Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Przemiany społeczno-ekonomiczno-kulturowe czynnikami warunkującymi powstanie i rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego na początku XXI wieku

Authors: Ewa Barnaś-Baran ORCID
Uniwersytet Rzeszowski

Elżbieta Dolata ORCID
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: Uniwersytet Rzeszowski Podkarpacie Rzeszów kształcenie
Data publikacji całości:2022
Page range:15 (91-105)

Abstract

Uniwersytet Rzeszowski, który jest największą uczelnią na Podkarpaciu, rozpoczął swoją działalność 1 września 2001 roku. Uczelnia jest jednym z młodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Została utworzona z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (powstała w 1963 r.), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Filia w Rzeszowie powołana w 1969 r.) oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (istniejącego od 1973 r.). Studenci na początku XX wieku kształcili się na 20 kierunkach, po 20 latach ich liczba wynosiła ponad 50. Celem artykułu było ukazanie czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych w procesie powstawania uczelni. Uwagę skupiono także na budowaniu wspólnej płaszczyzny współpracy „uniwersytetu na rubieżach” z lokalnym środowiskiem, na planach i ich realizacji podczas dwóch dekad istnienia uczelni. Podstawowymi materiałami źródłowymi przeprowadzonej analizy były dokumenty działalności uczelni zgromadzone w Archiwum Uniwersytetu, Pracowni Zbiorów Specjalnych, analizowano ponadto artykuły z wybranych czasopism lokalnych publikowane w latach 2001–2021. Zastosowano metodę analizy dokumentów, materiałów źródłowych. Ustalono, że władze uniwersytetu, nauczyciele oraz mieszkańcy Podkarpacia budują wspólnotę akademicką, która obok nauki stanowi podstawę tożsamości Uniwersytetu.
Download file

Article file

Bibliography

1.ac (2010). Pamięci ofiar holocaustu. Super Nowości, 18, 3.
2.ASK (2007). Smaki i zapachy Europy na uniwersytecie. Gazeta w Rzeszowie, 292, 3.
3.ASK (2009). Uniwersytet wśród największych sukcesów 20-lecia wolnej Polski? Gazeta w Rzeszowie, 229, 4.
4.ASK (2011). Samorząd wojewódzki wsparł podkarpackie uczelnie. Gazeta w Rzeszowie, 108, 4.
5.Bobko, A., Zatorski, R. (2012). Budować przestrzeń akademicką. Nasz Dom Rzeszów, 10, 4.
6.Bonusiak, W. (2001). Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965–2000. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
7.Bonusiak, W. (2010a). Współczesne koncepcje rozwoju Rzeszowa. W: W. Bonusiak, W. Zawistowska (red.), Rzeszów – w 655 rocznicę lokacji. Studia z dziejów miasta i regionu (s. 170–182). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
8.Bonusiak, W. (2010b). Pierwszy rok działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego. W: W. Bonusiak (red.), Uniwersytet Rzeszowski w latach 2001–2008 (s. 9–21). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
9.Bonusiak, W. (2010c). Uniwersytet Rzeszowski w latach 2002/3–2007/8. W: W. Bonusiak (red.), Uniwersytet Rzeszowski w latach 2001–2008 (s. 21–71). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
10.Czopek, S. (2016). Rektorskie refleksje. Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego o Uniwersytecie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ferenc, T. (2015), Miasto zrównoważonego rozwoju. Echo Rzeszowa, październik, 4.
11.Furmanek, W. (2001). Refleksje o drodze do Uniwersytetu w Rzeszowie. Gazeta Uniwersytecka, 6/15, 3–4.
12.Gazeta Uniwersytecka (2001), 1, 14.
13.Gorczyca, A. (2012). Maleńką Ninę uratuje dawca szpiku. Gazeta w Rzeszowie, 117, 27.
14.Grata, P. (2021). Dwadzieścia lat minęło… Kalendarium Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
15.Grygiel, P., Grzesik, A. (2003). Społeczno-gospodarcza kondycja województwa podkarpackiego na tle kraju. W: M. Malikowski (red), Województwo Podkarpackie na początku XXI w. (s. 56–95). Rzeszów: Mana.
16.Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pobrane z: www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/historia.
17.Jk (2010). Ocaleni z holocaustu: na uniwersytecie przypomniano postać Ireny Sendlerowej. Nowiny, 19, 5.
18.Kaźmierczak, A. (2011). Najbardziej godny – Piłsudski. Gazeta w Rzeszowie, 126, 2.
19.Kijanka, R. (2012). Aby przetrwać uczelnie muszą współpracować. Nowiny, 222, 9.
20.Kobiałka, M. (2008). Wojewoda chce wykorzystać zasoby podkarpackich uczelni. Gazeta w Rzeszowie, 92, 6.
21.Kulczycka, A. (2007). 15 wydarzeń, które zmieniły Rzeszów. Gazeta w Rzeszowie, 99, 4.
22.Kulczycka, A. (2012). Ośrodki wiodące. Nie nasza liga? Gazeta w Rzeszowie, 170, 27.
23.Kulczycka, A. (2013). Bal charytatywny. Super Nowości, 132, 35.
24.Kulczycka, A. (2015). Żłobek uniwersytecki będzie w Trzebownisku. Gazeta w Rzeszowie. 181, 1.
25.Kulczycka, A. (2020). Dorównać najlepszym (rozmowa z Sylwestrem Czopkiem). Gazeta w Rzeszowie, 107, 8.
26.Kulczycka, A., Cebulski, J. (2019). Ten projekt zmieni region?: Rząd nie może zapomnieć o Podkarpaciu. Budowa szpitala klinicznego to może być jeden z najważniejszych projektów dla regionu. Gazeta w Rzeszowie, 149, 8.
27.List otwarty Rektora WSP do pracowników i studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka z dnia 5 lipca 2001 (2001). Dokumenty Życia Społecznego (dalej: DŻS), nr inwentarzowy 429.
28.Lulek, T. (2002). Pierwszy rok Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gazeta Uniwersytecka, 8/11, 3–5.
29.Majka, S. (2004). Rzeszów i jego strukturalna przestrzeń. Rzeszów: RS Druk.
30.Malikowski, M., Szluz, B. (2016) Wstęp. W: M. Malikowski, B. Szluz, Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa (s. 1–7). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
31.Marszałek, wojewoda, rektorzy dzieciom (2015). Gazeta w Rzeszowie, 15, 2.
32.Meissner, A, Pęczkowski, R., Wrońska, M. (2021). Akademicka pedagogika w Rzeszowie. 1969-2019 – Jubileusz pięćdziesięciolecia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
33.Moraniec, A. (2010). Bądźmy razem przeciw białaczce. Super Nowości, 78, 5.
34.Nowi Honorowi Obywatele Rzeszowa. 665-lecie lokacji miasta (2019). Nowiny, 20, 2.
35.Pad. (2011). Twoja krew, nasze życie. Super Nowości, 105, 5.
36.Piątek, A. (2013). Współdziałanie uczelni. Nasz Dom Rzeszów, 12, 11.
37.Pierwsze kroki Senatu Uniwersyteckiego (2001). Gazeta Uniwersytecka, 1, 8.
38.Przemówienie J.M. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczna inauguracja roku akademickiego, 11.10. 2001 (2001). Dokumenty Życia Społecznego w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr inwentarzowy 430, s. 1–11.
39.PS (2014). W 13. Rocznicę Uniwersytetu. Super Nowości, 111, 4.
40.Pudło, A. (2001). Trudny start Uniwersytetu. Nowiny, 171, 1.
41.Ray (2010). Uniwersytet potrzebuje promocji. Nowiny, 244, 5.
42.Regulamin Akademickiego Ceremoniału w Uniwersytecie Rzeszowskim (2003).
43.Regulamin MUR z 1.09.2018, Załącznik do Zarządzenia Rektora UR z 1.09.2018, nr 35a, ZR/35A/2018.
44.Regulamin MUR z 12.11.2013, Załącznik do Zarządzenia Rektora UR z 12.11.2013, nr 172, ZR/172/2013.
45.Rocznik Demograficzny GUS (2021). Warszawa: GUS.
46.Rogowski, A. (2013). Uniwersytet Rzeszowski wkroczył w XXI wiek. Super Nowości, 96, 9.
47.Sobol, U. (2017). Studenci i absolwenci dla dzieci malują na ścianach kolorowe obrazy. Nowiny, 216, 18.
48.Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001). Rzeszów.
49.Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 19.12.2013 r., US/244/12/2013.
50.Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23.02.2017 r., US/99/2/2017.
51.Stenogram 104 Posiedzenia Sejmu RP 3 Kadencji (2001). Dokumenty Życia Społecznego w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr inwentarzowy 429.
52.Stopa, M. (2003). Specyfika demograficzna województwa podkarpackiego. W: M. Malikowski (red.), Województwo Podkarpackie na początku XXI w. (s. 9–27). Rzeszów: Mana.
53.Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego – uszczegółowienie dla etapu II na lata 2017–2020. Załącznik do Zarządzenia nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 14.12.2016 r., ZR/67/2016.
54.Strategia rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego za lata 2013–2020. Załącznik do Uchwały Senatu UR z 23.05.2013, nr 123, US/123/5/2013.
55.Strategia rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego za lata 2021–2030. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UR z 25.03.2021, nr 59, US/59/3/2021.
56.Strategia rozwoju województwa rzeszowskiego (1997). Rzeszów: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.
57.Szypuła, A. (2010). Galicyjskie muzykowanie. Kurier Chicago, 27, 39.
58.Terczyńska, B. (2019). Uniwersytet Rzeszowski świętuje swoje 18 urodziny. Super Nowości, 110, 2.
59.Terczyńska, B. (2021). Uniwersytet wypuści pierwszych lekarzy. Wzmocnią kadrę w regionie. Nowiny, 122, 5.
60.Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 142 z 27.06.2013 r., US/142/06/2013.
61.Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 296 z 24.05.2018 r., US/296/5/2018.
62.Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 523 z 19.12.2019, US/523/12/2019.
63.Uchwała Senatu WSP w Rzeszowie z 31.07.2001 (2001). Gazeta Uniwersytecka, 1, 9.
64.Uroczystości z okazji 665 rocznicy lokacji Rzeszowa (2019). Super Nowości, 5, 6.
65.Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 7.06.2001. Dz.U. nr 73, poz. 760.
66.Wit (2015). UR uczcił Stanisława Zająca. Super Nowości, 17, 5.
67.Wniosek o utworzenie Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z aneksem (2001). Dokumenty Życia Społecznego w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr inwentarzowy 454.
68.Załucki, M. (2001). Wszyscy się cieszą (2001). Gazeta w Rzeszowie, 238, 1–4.
69.Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 9 z 21.02.2002 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9/2002.
70.Zatorski, R. (2001). Gaudeamus Universiteate Ressoviensi 2001–2002. Echo Rzeszowa, 71, 4.
71.Zatorski, R. (2009). Jubileuszowo: Filharmonia i Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Nasz Dom Rzeszów, 10, 14–15.
72.Życzenia dla społeczności akademickiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2001/2002 (2001). DŻS, 430.