Search

Result: Found records: 31.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czynniki wpływające na zakupy przez internet
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
2. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
3. Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
4. KOMPETENCJE POKOLENIA Y – WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
5. E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
6. Strategia zarządzania oświatą – sieci współpracy i samokształcenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
7. Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
8. Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
9. Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
10. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
11. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
12. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
13. Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
14. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
15. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
16. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
17. Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
18. Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
19. Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
20. Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
21. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
22. Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
23. W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
24. Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
25. Sprawozdanie z I Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego „Uniwersytety Ludowe – pomiędzy teorią a praktyką” (6– 7 października 2017, Szczecin)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
26. Rola praktyk studenckich w kształceniu nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
27. O funkcjach motywacji w dydaktyce akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
28. Miejsce szczecińskiego Pedagogium Książęcego / Królewskiego Gimnazjum Karolińskiego w szwedzkim systemie kształcenia medycznego w latach 1646-1713
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
29. Następstwo prawne w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Go to
30. Przemiany społeczno-ekonomiczno-kulturowe czynnikami warunkującymi powstanie i rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego na początku XXI wieku
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
31. System oświaty w Polsce wobec napływu dzieci-uchodźców wojennych z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Go to
Page