Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej studentów uczestniczących w polsko-niemieckim projekcie współpracy transgranicznej

Authors: Hubert Kupiec ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: wspieranie rozwoju studentów inteligencja emocjonalna współpraca transgraniczna
Data publikacji całości:2022
Page range:9 (213-221)

Abstract

W artykule przedstawiono efekty rozwijania inteligencji emocjonalnej u polskich studentów, którzy uczestniczyli w polsko-niemieckim projekcie dydaktycznym realizowanym w ramach programu współpracy transgranicznej „INTERREG” Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wskazują, że pomimo zastosowania zróżnicowanych form aktywizacji, ukierunkowanej między innymi na rozwój inteligencji emocjonalnej nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy poziomem tej zmiennej w grupie 12 polskich studentów po 9 miesiącach cotygodniowych zajęć. Stwierdzono natomiast dominację niskiego i przeciętnego poziomu inteligencji emocjonalnej u uczestniczących w projekcie studentów.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brackett, M.A., Reyes, M.R., Rivers, S.E., Elbertson, N.A., Salovey, P. (2011). Classroom Emotional Climate, Teacher Affiliation and Student Conduct. Journal of Classroom Interaction, 46 (1), 27–36.
2.Kwiatkowski, S.T. (2015), Innowacje we współczesnym systemie kształcenia nauczycieli w kontekście kształtowani a inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych. W: R. Nowakowska-Siuta (red.), Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo (s. 93–109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
3.Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3/4, 55–69.
4.Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Librii.
5.Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa: PTP.
6.Matczak, A., Knopp, K.A. (2013) Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.
7.Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D. (2004). Emotional intelligence: theory, findings and implication. Psychological Inquiry, 15, 197–215.
8.Rutkowska, M. (2015) Rezyliencja jako interdyscyplinarna kategoria analityczna i jej zastosowanie w pedagogice. W: Z. Aleksander (red.), Pedagogika. Studia i Badania Naukowe, 1 (s. 29–48). Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa.
9.Salovey, P., Sluyter, D.J. (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
10.Szczepaniak, A., Jabłkowska, K. (2007). Historia rozwoju pojęcia inteligencji emocjonalnej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 7 (4), 227–232.