Search

Result: Found records: 16.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wdrażanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w regionie z wykorzystaniem metodyki foresight
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
2. Rozumienie libertarianizmu
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Go to
3. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
4. Korzenie myśli libertariańskiej
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Go to
5. Życie i dokonania Profesora Huberta Bronka
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
6. Programy foresightu regionalnego w zarządzaniu strategicznym regionami
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
7. Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości Inowłódz w województwie łódzkim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
8. Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
9. Teoretyczna równowaga i praktyczna nierównowaga ekonomiczna
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
10. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
11. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
12. Partycypacja interesariuszy w kształtowaniu polityki gospodarczej miasta
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
13. COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT LEVEL IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
14. Polityka miejska a jakość życia mieszkańców
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Go to
15. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej studentów uczestniczących w polsko-niemieckim projekcie współpracy transgranicznej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
16. Developing emotional intelligence among students participating in the Polish-German cross-border cooperation project
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
Page