Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości Inowłódz w województwie łódzkim
(The Impact of Reconstructed Medieval Castle on Tourism in Inowłódz (Łódź Region))

Authors: Jolanta Wojciechowska
Uniwersytet Łódzki

Hubert Koper
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: village castle reconstruction new tourism space tourism
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (237-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Casteles have long been a subject of scientific research, including geography of tourism. Due to the official opening of the reconstructed, medieval castle in Inowłódz (Łódź region) in June 2013, it was decided to analyze its meaning. The paper attempts to determine the relationship between reconstructed castle and its impact on tourism in Inowłódz in the first year of its use. At the beginning the tourist attractiveness of Inowłódz, according to selected valorisations was described. Furthermore, a brief history of the reconstruction and its current use concerning tourist, educational and cultural functions was discussed. It was pointed out that the reconstruction contributed to creating new tourism space, where tourism commercialization processes occur in the surrounding of the castle. Then, on the bases of research, the size and the structure of tourism were presented. Subsequently, the opinions of tourists and locals about tourism development in Inowłódz were presented. The research shows that in the first year of use of the castle the extensive impact on tourism can be observed. It was revealed that the reconstruction of the castle causes specific effects and relationships on different levels. The findings and research results can be useful for similar activities concerning reconstructions of historic buildings in the country.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chojnacka-Ożga, L., Gabryszewska, A. (2011). Projekt waloryzacji turystycznej środowiska przyrodniczego gminy Inowłódz. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, z. 3 (28), s. 153–159.
2.Kajzer, L., Kołodziejski, S., Salm, J. (2007). Leksykon zamków w Polsce. Warszawa: Arkady.
3.Koper, H. (2015). Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza, praca magisterska, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki.
4.Latosińska, J., Włodarczyk, B. (2015). Badania nad turystyczno-kulturalnym wykorzystaniem zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji. W: M. Makowska-Iskierka (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia. Warsztaty z geografii turyzmu (s. 75–99). Łódź: Wyd. UŁ.
5.Liszewski, S. (2006). Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu. W: G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym – człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo. Materiały III Gremium Ekspertów Turystyki (s. 113–126). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
6.Miziak, M. (2011). Inowłodzkie renowacje-zamek. Pobrane z: http://www.inowlodz.pl/galeria-zamkowa-wg-markamiziaka/754-inowodzkie-renowacje-zamek (9.11.2014).
7.Musiaka, Ł. (2013). Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur. Łódź: Wyd. UŁ.
8.Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy. (2014). Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego.
9.Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota – koncepcje – determinanty rozwoju, Łódź: Wyd. UŁ.
10.Włodarczyk, B. (red.). (2012). Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
11.Wojciechowska, J. (1995). Walory przyrodnicze regionu łódzkiego. W: S. Liszewski (red.), Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim (s. 9–26). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
12.Wojciechowska, J. (1998). Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.