Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1981

Year of publication:1981

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Turystyka wyjazdowa mieszkańców województwa szczecińskiego do NRD w latach 1972-1978

16 (5-20) Bolesław Klepajczuk More
2.

Rozwój i znaczenie przygranicznej wymiany towarowej z NRD dla rynku województwa szczecińskiego

19 (21-39) Marek Czajkowski More
3.

Kształtowanie się indywidualnych zakupów turystów polskich w przygranicznych obszarach NRD

17 (41-57) Janusz Radomski More
4.

Kierunki i zasady zmian systemu płac w NRD

11 (59-69) Klemens Piotrowski More
5.

Współpraca kulturalna województwa szczecińskiego z Okręgiem Rostock w latach siedemdziesiątych

15 (71-85) Kazimierz Wasiak More
6.

Miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej NRD

11 (87-97) Aleksandra Smólczyńska More
7.

Kontakty Polska - NRD a obraz Niemiec w opiniach Polaków

13 (99-111) Halina Juzyszyn More
8.

Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej mieszkańców wsi

16 (113-128) Józef Kowalewski More
9.

Przemiany społeczne wsi a atrakcyjność pracy w rolnictwie

19 (129-147) Bogumił Łuczak More
10.

Samorząd wiejski w opiniach rolników

12 (149-160) Andrzej Romanow More
11.

Terenowa gospodarka budżetowa w roku 1981 przez pryzmat woj. szczecińskiego

16 (161-176) Eugeniusz Tegler More
12.

Ludność wiejska zatrudniona w zakładach przemysłowych

3 (177-179) Konrad (red.) Bajan More
13.

Ruch robotniczy na Pomorzu Zachodnim do 1914 r.

4 (179-182) Andrzej Głowacki More
14.

Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 65

2 (182-183) --- More
15.

Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, od 1975 roku Instytutu Zachodnio-Pomorskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie

4 (185-188) Genowefa Chrapek More