Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2-3 1966

Year of publication:1966

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Początki polityki i gospodarki morskiej w dobie pierwszych Piastów

10 (5-14) Władysław Filipowiak More
2.

Z prac Muzeum Archeologicznego w Schwerinie /NRD/

12 (15-26) Adolf Hollnagel More
3.

Powstanie Koszalina na tle zaplecza osadniczego miasta w XIII wieku

16 (27-42) Tadeusz Białecki More
4.

Związki Ziemi Słupskiej z Polską w XIV na początku XV wieku

13 (43-55) Jerzy Feith More
5.

Powinności pańszczyźniane gospodarstw chłopskich w domenie Szadzko w końcu XVI i na początku XVII wieku

25 (57-81) Bogdan Wachowiak More
6.

Województwo szczecińskie w pracach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14 (83-96) Józef Burszta More
7.

Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w ramach ogólnopolskiego planu osadniczego

28 (97-124) Krystyna Kersten More
8.

Usługowa rola szczecińskiego handlu w dwudziestoleciu powojennym. /1944-1964/

14 (125-138) Józef Wątorski More
9.

Gospodarka województwa szczecińskiego w świetle wytworzonego dochodu narodowego

20 (139-158) Zygmunt Silski More
10.

Zawody i stanowiska w ocenie mieszkańców województwa szczecińskiego

23 (159-181) Bolesław Sadaj More
11.

Adaptacja mieszkańców podmiejskiej wsi Wołczkowo do nowego środowiska społecznego i nowych warunków ekonomicznych. Cz. 1

18 (183-200) Władysław Michnal More
12.

Rozwój uzdrowiska Świnoujście

13 (201-213) Jerzy Adranowski More
13.

ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941-1945

5 (215-219) Włodzimierz T. Kowalski More
14.

Trzy albumy o Pomorzu Zachodnim: Ziemia Słupska. Oprac, zbiór. Kraków 1964

4 (219-222) --- More
15.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1966 r.

20 (223-242) Jadwiga Ostromęcka More
16.

Z działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w województwie szczecińskim w latach 1965-1966

3 (243-245) Józef Stanielewicz More
17.

Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" 1963-1965

26 (247-272) Krystyna Lesińska More