Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1975

Year of publication:1975

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie. Dorobek. Aktualny etap rozwoju. Perspektywy

30 (5-34) Kazimierz Wasiak More
2.

Ocena wiedzy absolwentów szkół średnich województwa szczecińskiego w świetle egzaminów wstępnych do uczelni wyższych m. Szczecina

10 (35-44) Tadeusz Klanowski More
3.

Początki rozwoju szkolnictwa powszechnego na Pomorzu Zachodnim w XXX-leciu PRL

22 (45-66) Józef Surma More
4.

Poglądy szczecińskiej młodzieży robotniczej na podstawy kierowniczej roli PZPR i jej autorytetu

18 (67-84) Kazimierz Wasiak More
5.

Styl życia rodzin stoczniowców

21 (85-105) Marek Latoszek More
6.

Praca i życie rybaków dalekomorskich

17 (107-123) Stanisław Lasek More
7.

Polityka PRL wobec krajów socjalistycznych na przykładzie stosunków polsko-bułgarskich

8 (125-132) Bolesław Szargut More
8.

Kategoria "struktury" jako element eksplikacji zjawisk o naukach społecznych

11 (133-143) Józef Kowalewski More
9.

Z dziejów konstytucjonalizmu Niemiec. Niektóre problemy ustrojowe Republiki Weimarskiej w świetle postanowień Konstytucji z 1919 r.

15 (145-159) Wojciech Lizak More
10.

Dzieje Pomorza Zachodniego od XIII do połowy XVII wieku w powojennej historiografii polskiej i obcej

16 (161-176) Bogdan Wachowiak More
11.

Kilka uzupełnień do genealogii książąt zachodniopomorskich w XV-XVI wieku

13 (175-187) Edward Rymar More
12.

Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji

3 (187-189) Andrzej Kwilecki More
13.

Szok przyszłości

4 (189-192) Alvin Toffler More
14.

Historia szkolnictwa morskiego w Polsce

2 (192-193) Kazimierz Kubik More
15.

Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939-1945

3 (193-195) Andrzej Czechowicz, Tadeusz Gosztold More
16.

I Wojewódzka Konferencja Informatyków w Szczecinie

4 (195-198) Antoni Nowakowski More
17.

II Spotkanie Redaktorów i Badaczy Prasy spod znaku Rodła w Zielonej Górze

3 (198-200) Jerzy Oleksiński More
18.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1975 r.

21 (201-221) Jadwiga Ostromęcka More
19.

Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" za lata 1970-1974

20 (223-242) Kazimierz Wasiak, Joanna Huegel More