Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 5 1965

Year of publication:1965

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich

25 (5-29) Andrzej Kwilecki More
2.

Socjologiczna problematyka badawcza województwa koszalińskiego

13 (31-43) Bożena Chmielewska More
3.

Integracja kulturowa wsi koszalińskiej

14 (45-58) Józef Burszta More
4.

Przemiany demograficzne w województwie koszalińskim

6 (59-64) Andrzej Typa More
5.

Główne kierunki polityki kulturalnej w województwie koszalińskim w okresie dwudziestolecia

6 (65-70) Krzysztof Gaertig More
6.

Integracja kulturowa mieszkańców wschodniej części ziem województwa koszalińskiego

5 (71-75) Ryszard Kukier More
7.

Z badań nad czytelnictwem w państwowych gospodarstwach rolnych powiatów białogardzkiego i kołobrzeskiego

5 (77-81) Elżbieta Piotrowska More
8.

Społeczno-demograficzne i kulturowe przeobrażenia Kołobrzegu

6 (83-88) Zbigniew Piotrowski More
9.

Z badań nad kaszubskimi sprzętami domowymi w powiecie bytowskim

7 (89-95) Maria Zelwan More
10.

Wstępne wnioski z badań nad uwarstwieniem społecznym mieszkańców Koszalina

14 (97-110) Bernard Tejkowski More
11.

Problemy kulturalne mieszkańców Koszalina

19 (111-129) Jan Węgleński More
12.

Morska problematyka historyczna w III tomie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN

8 (131-138) Jerzy Pertek More
13.

Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundessamt

4 (138-141) Józef Kokot, Andrzej Brożek More
14.

Struktura środowiska przyrodniczego oraz kierunki produkcji roślinnej w woj. szczecińskim

2 (141-142) Antonina Kurnatowska More
15.

Mapa zespołów leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem

2 (143-144) Florian Celiński More
16.

Okolice Szczecina. Mapa

3 (144-146) Maria (red.) Łakoma More
17.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1965 r.

17 (147-163) Jadwiga Ostromęcka More
18.

Z działalności Sekcji Rolnej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczecinie

2 (165-166) Zygmunt Dowgiałło More