Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 5 1966

Year of publication:1966

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Stosunki polsko-pomorskie w ostatnich latach panowania Zygmunta Starego

10 (5-14) Zbigniew Brzycki More
2.

Sprawy zachodniopomorskie na sejmie toruńskim w roku 1576

17 (15-31) Zygmunt Boras More
3.

O pomocy grupy inicjatywnej Gustawa Sobottki udzielonej antyfaszystom w Greifswaldzie w maju 1945 r.

8 (33-40) Ernst Joachim Kruger More
4.

Z dziejów szczecińskich szpitali

13 (41-53) Bronisław Seyda More
5.

Adaptacja mieszkańców podmiejskiej wsi Wołczkowo do nowego środowiska społecznego i nowych warunków ekonomicznych. Cz. 2

15 (55-69) Władysław Michnal More
6.

Stan i perspektywy rozwoju kooperacji państwowego przemysłu terenowego z gospodarką morską w woj. szczecińskim

12 (71-82) Tadeusz Madej More
7.

Niani - wczesnośredniowieczna stolica Królestwa Mali

14 (83-96) Władysław Filipowiak More
8.

Plany oblężeń Kołobrzegu

7 (97-103) Bogdan Frankiewicz More
9.

Kilka uwag o stanie zaludnienia Pomorza Zachodniego w 1939 roku

15 (105-119) Tadeusz Białecki More
10.

Osadnictwo grupowe w majątkach na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1948

21 (121-141) --- More
11.

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung

8 (143-150) --- More
12.

Amortyzacja i rozrachunek gospodarczy

6 (150-155) Lesław Swatler More
13.

Na szlakach turystycznych Ziemi Koszalińskiej. Mapa turystyczna

2 (155-156) Czesław Orłowski More
14.

XX lat województwa szczecińskiego

2 (156-157) Józef (red.) Mączka More
15.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1966 r.

20 (159-178) Jadwiga Ostromęcka More