Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1970

Year of publication:1970

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Niedobitki hitlerowskie w latach 1945-1947 w województwie szczecińskim

23 (5-27) Józef Orlicki More
2.

Człowiek w zurbanizowanym środowisku. Próba diagnozy i wniosków

16 (29-44) Piotr Zaremba More
3.

Aktywność społeczno-zawodowa absolwentów szkół przysposobienia rolniczego w województwie szczecińskim

18 (45-62) Kazimierz Jaskot More
4.

Problem zasolenia gleb miasta Szczecina

14 (63-76) Zygmunt Chudecki, Edward Niedźwiecki, Zdzisław Zabłocki More
5.

Rezerwaty przyrody Puszczy Bukowej pod Szczecinem i problem ochrony całego jej obszaru

14 (77-90) Aleksandra Stachak More
6.

Nowoczesna technika obliczeniowa w gospodarce województwa szczecińskiego

8 (91-98) Zenon Głodek, Zygmunt Leśkiewicz More
7.

Przesłanki rozwoju kabotażu morskiego w Polsce

22 (99-120) Franciszek Gronowski More
8.

Nordycka Wspólnota Gospodarcza /Nordic Economic Community/. Geneza koncepcji - trudności i szanse realizacji

14 (121-134) Irena Rutkowska More
9.

Źródła do początków polskiej władzy ludowej. /Raporty burmistrza w Płotach/

10 (135-144) Józef Pluciński More
10.

Dzieci marynarzy i rybaków w świetle opinii nauczycieli

11 (145-155) Ludwik Janiszewski More
11.

Polityka wschodnia CDU/CSU

3 (157-159) Edward Dylawerski More
12.

Mapa województwa szczecińskiego

5 (159-163) Danuta (red.) Piekarz, Teresa (red.) Zakrzewska More
13.

Die Seewirtschaff der DDR

6 (163-168) --- More
14.

Patologia życia społecznego

5 (169-173) Adam Podgórecki More
15.

Lenin, rewolucja, współczesność

3 (174-176) J.A. Krasin More
16.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1970 r.

24 (177-200) Jadwiga Ostromęcka More
17.

Polsko-niemiecka konferencja naukowa. /XX lat NRD - XXV lat Polski Ludowej/

2 (201-202) Dorota Jabłońska More
18.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie za okres od kwietnia 1969 do lutego 1970 r.

10 (203-212) Tadeusz Białecki More