Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1982

Year of publication:1982

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Przekształcenia śródmieścia Szczecina /1870-1918/

22 (7-28) Edward Włodarczyk More
2.

Sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej w ocenie polskich partii politycznych /wrzesień 1938 – wrzesień 1939/

13 (29-41) Janusz Faryś More
3.

Jednostka Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ziemi Szczecińskiej

12 (43-54) Olgierd Cieszyński, Marian Erenc More
4.

Rozwój sieci szkół budowlanych na terenie województwa szczecińskiego

20 (55-74) Kazimierz Szczygieł More
5.

Cechy systemu centralnego kierowania gospodarką narodową w Niemieckiej Republice Demokratycznej

17 (75-91) Klemens Piotrowski More
6.

Poziom płac robotników przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej woj. szczecińskiego

12 (93-104) Marek Czajkowski More
7.

Weryfikacja systemu syntetycznej oceny produkcyjno-ekonomicznyoh rezultatów gospodarki zasobami ludzkimi /na przykładzie Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia"/

22 (105-126) Jacek Mozel More
8.

Terenowa gospodarka budżetowa w świetle nowej ustawy o radach narodowych

12 (127-138) Eugeniusz Tegler More
9.

Związek małżeński w opiniach mieszkańców wsi i młodzieży studenckiej

24 (139-162) Bogumił Łuczak More
10.

Plany miast Pomorza Zachodniego w atlasie Joh. Georga Maxa von Furstenhoffa

9 (163-171) Mieczysław Stelmach More
11.

Z badań Pracowni Archeologicznej PAN w Szczecinie w ostatnim dziesięcioleciu /1971-1980/

13 (173-185) Władysław Łosiński More
12.

Prywatny Teatr Polski /Bronisława Skąpskiego/ w Szczecinie - 1946.r.

18 (187-204) Ryszard Markow More
13.

Środowisko społeczno-zawodowe żon marynarzy

16 (205-220) Adam Sosnowski More
14.

Zmiany w postawach Polaków względem Niemców

10 (221-230) Halina Juzyszyn More
15.

Petersburskie konferencje neoslawistów 1909--1910 roku i ich znaczenie dla ruchu słowiańskiego

16 (231-246) Antoni Giza More
16.

Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych

19 (237-255) Grzegorz Babiński More
17.

Sozialdemokratie und Polen Polenpolitik der SPD bis zum Warschauer Wertrag

4 (257-260) Ludwig M.W. Elsing More
18.

Przesilenie grudniowe

5 (261-265) Mieczysław Rakowski More
19.

Ortsausschuss Köln-Poll. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Köln-Poll. Bd 1.

3 (265-267) --- More
20.

Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 67

3 (267-269) --- More
21.

Stosunki ekonomiczne w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym

7 (269-275) Klemens Piotrowski More
22.

Socjolodzy szczecińscy na VI Ogólnopolskim Zjeżdzie Socjologicznym

3 (276-278) Przemysław Filipowiak More