Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1966
Szczeciński Okręg Zrzeszenia Prawników Polskich 1945-1965

Authors: Roman Łyczywek
Year of publication:1966
Page range:4 (111-114)