Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1967

Year of publication:1967

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Studium rozwoju szczecińskiej aglomeracji. Cz. 2: Problemy komunikacji na tle struktury przestrzennej

15 (5-19) Piotr Zaremba More
2.

Ekonomiczne i społeczne konsekwencja wyżu demograficznego w Polsce w latach 1966-1970 /ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich. i północnych

34 (21-54) Tadeusz Obrębski, Klemens Piotrowski More
3.

Zasoby surowców hutniczych Afryki i stan światowego rynku surowców hutniczych

22 (35-56) Stanisław Prowans More
4.

Rozwój badań nad dziejami Pomorza Zachodniego w Niemieckiej Republice Demokratycznej

19 (57-75) Johannes Schildhauer More
5.

Początki przemysłu na Pomorzu Zachodnim /1945-1946/

11 (77-87) Bronisław Dziedziul More
6.

Terminologia morska w Słowniku Języka Polskiego

7 (89-95) Bolesław Koselnik More
7.

Progresivnye metody morskich perevozok gruzov

5 (95-99) D.I. Danilov, V.V. Beleckij More
8.

Krajowe zaplecze portów morskich

4 (99-102) Witold Barczuk More
9.

Rocznik Nadnotecki 1/1966/

3 (102-104) --- More
10.

Rewizjonistyczne fałszerstwa recenzyjne byłego redaktora okupacyjnej "Litzmannstädter Zeitung"

5 (105-109) Adam Bednarek More
11.

"Kurier Szczeciński" w akcjach

9 (111-119) Zdzisław Czapliński More
12.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1967 r.

17 (121-137) Jadwiga Ostromęcka More