Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 6 1967

Year of publication:1967

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

ZSRR a początki polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim

15 (5-19) Edmund Dobrzycki More
2.

Eksport polskich statków do ZSRR

14 (21-34) Eugeniusz Skrzymowski More
3.

Polsko-radziecka współpraca naukowo-techniczna w budownictwie okrętowym

6 (35-40) Jerzy Piskorz-Nałęcki More
4.

Rozwój transportu morskiego w Związku Radzieckim

16 (41-56) Zygmunt Sójka More
5.

Polsko-radziecka współpraca w zakresie transportu morskiego

7 (57-63) Franciszek Gronowski More
6.

Polsko-radziecka współpraca w zakresie gospodarki rybnej

12 (65-76) Stanisław Woźniak More
7.

Problematyka powiązań komunikacyjnych portu morskiego z zapleczem

14 (77-90) Franciszek Gronowski More
8.

Zmiany w warunkach rozwoju przemysłu okrętowego w XIX i XX wieku. Ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Pomorza Gdańskiego

30 (91-120) Czesław Wojewódka More
9.

Porty morskie i żegluga morska Niemieckiej Republiki Demokratycznej

11 (121-131) Klemens Piotrowski More
10.

Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu Zachodnim 1945-1947

4 (133-136) Hieronim Rybicki More
11.

Problemy obliczania jednostkowych kosztów przewozów samochodowych

4 (136-139) Kazimierz Sawicki More
12.

Kontakty naukowe polsko-skandynawskie

3 (141-143) Halina Orlińska More
13.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1967 r.

26 (145-170) Jadwiga Ostromęcka More