Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1968

Year of publication:1968

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Studium rozwoju szczecińskiej aglomeracji. Cz.4: Problemy portu na tle jego aglomeracji miejskiej

15 (5-19) Piotr Zaremba More
2.

Ekonomiczne aspekty inwestycji w turystyce

13 (21-33) Tadeusz Madej More
3.

Rozwój turystyki skandynawskiej w województwie szczecińskim

25 (35-59) Lech Sarosiek More
4.

Rola Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w kształtowaniu narastającego zasobu archiwalnego

10 (61-70) Lucyna Turek-Kwiatkowska More
5.

Akta starostw województwa szczecińskiego z lat 1945-1950

18 (71-88) Józef Pluciński More
6.

Akta powiatowych rad narodowych i wydziałów powiatowych województwa szczecińskiego z lat 1946-1950

10 (89-98) Józef Pluciński More
7.

Akta miast województwa szczecińskiego z lat 1945-1950

7 (99-105) Bogdan Frankiewicz More
8.

Źródła do dziejów gospodarki morskiej w aktach WAP w Szczecinie

9 (107-115) Anna Poniatowska More
9.

Akta do dziejów przemysłu województwa szczecińskiego w latach 1945-1950

7 (117-123) Zdzisław Chmielewski More
10.

Akta do zagadnień rolnictwa w latach 1945-1950 w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie

11 (133-143) Zofia Dowgiałło More
11.

Materiały źródłowe do historii szkolnictwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1956

13 (133-145) Lucyna Turek-Kwiatkowska More
12.

Udział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w życiu szczecińskiego środowiska naukowego

6 (147-152) Henryk Lesiński More
13.

Köslin 1266-1966

3 (153-155) Franc Schwenkler More
14.

Städte und Staat in Pommern im Anfang des 19 Jahrhunderts

5 (155-159) Oskar Eggert More
15.

Wybrzeże Pomorza Zachodniego

3 (159-161) Marian Czerner More
16.

Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne

4 (161-164) Ludwik Janiszewski More
17.

W sprawie recenzji książki M. Krzysztofiaka "Proporcje i dysproporcje w rozwoju gospodarki morskiej Polski Ludowej"

5 (165-169) Mirosław Krzysztofiak More
18.

Ruch młodej inteligencji w województwie szczecińskim

7 (171-177) Karol Czejarek More
19.

W imię przyjaźni i braterstwa

8 (179-186) Zdzisław Czapliński More
20.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1968 r.

20 (187-206) Jadwiga Ostromęcka More