Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1969

Year of publication:1969

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Rozwój przestrzenny i zabytkowa zabudowa Pyrzyc w XIII-XIX w.

23 (5-27) Zbigniew Radacki More
2.

Zamek w Kaliszu Pomorskim

22 (29-50) Tadeusz Domagała More
3.

Ludność żydowska na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1949

16 (51-66) Józef Pluciński More
4.

Struktura gospodarcza i demograficzna powiatu rugijskiego

24 (67-90) Alfred Kanel More
5.

Motywy wyboru zawodu nauczycielskiego

11 (91-101) Ludwik Janiszewski More
6.

Zainteresowania kulturalne i oświatowe słuchaczy Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego

18 (103-120) Edward Skiecin More
7.

Budownictwo mieszkaniowe w woj. szczecińskim w latach 1961-1967

16 (121-136) Maria Lonc More
8.

Płace stałe i ruchome dla załóg pływających w Polskiej Żegludze Morskiej

11 (137-147) Danuta Kopycińska More
9.

Zeszyty Pyrzyckie

3 (149-151) --- More
10.

Geografia ludności

3 (151-153) Leszek Kosiński More
11.

Młode pokolenie Ziem Zachodnich. Pamiętniki

4 (153-156) --- More
12.

Szczecin 1945 i dziś

3 (156-158) Mieczysław Janowski, Janusz Lisek, Bohdan Skłodowski More
13.

Uwagi w sprawie publikacji o polskiej gospodarce morskiej w latach 1945-1967

13 (159-171) Czesław Wojewódka More
14.

W sprawie "Gospodarki morskiej w kraju w latach 1940-1944"

5 (173-177) Ludwik Hermel More
15.

Na marginesie książki Stanisława Darskiego i Witolda Strąka "Rozwój i perspektywy gospodarki morskiej w Polsce"

10 (179-188) Bolesław Koselnik More
16.

Rozwój i perspektywy gospodarki morskiej w Polsce

10 (179-188) Stanisław Darski, Wiktor Strąk More
17.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1969 r.

23 (189-211) Jadwiga Ostromęcka More