Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1969

Year of publication:1969

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Początki rad narodowych na Pomorzu Zachodnim 1945-1947

13 (5-17) Bogdan Frankiewicz More
2.

Czynniki warunkujące i utrudniające szkolenie stoczniowców Szczecina

12 (19-30) Robert Woźniak More
3.

Uczniowie szkół przysposobienia rolniczego

12 (31-42) Kazimierz Jaskot More
4.

Handel światowy a przemiany ilościowo-strukturalne w przewozach ładunków drogą morską w latach 1945-1967

20 (43-62) Ignacy Chrzanowski More
5.

Współczesne tendencje zmian strukturalnych w tonażu światowej floty handlowej

12 (63-74) Krzysztof Luks More
6.

Powiązania zespołu portowego Szczecin - Świnoujście ze szlakiem transportowym Odry

31 (75-105) Franciszek Gronowski More
7.

Narzędzia zarządzania przedsiębiorstwami transportu morskiego w Niemieckiej Republioe Demokratycznej

18 (107-124) Klemens Piotrowski More
8.

Wahania sezonowe w produkcji globalnej i wydajności pracy w przemyśle spożywczym województwa szczecińskiego

18 (125-142) Władysław Janasz, Stanisław Marek More
9.

Historia Pomorza

3 (143-145) Gerard (red.) Łabuda More
10.

Kultura w cieniu swastyki

5 (145-149) Bogusław Drewniak More
11.

Pommern heute. Ein Reisebericht

2 (149-150) Egbett A. Hoffmann More
12.

Potulice - hitlerowski obóz przesiedleńczy i pracy /luty 1941 r. - styczeń 1945 r./

3 (151-153) Włodzimierz Jastrzębski More
13.

Zatrudnienie w przemyśle uspołecznionym Pomorza Szczecińskiego. Zmiany w latach 1946-1966

6 (153-158) Tadeusz Obrębski More
14.

Z działalności Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Prezydium WRN w Szczecinie

10 (159-168) Przemysław Małek More
15.

W sprawie dokształcania pracowników kulturalno-oświatowych na poziomie wyższym

10 (169-178) Tadeusz Kalinowski More
16.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1969 r.

22 (179-200) Jadwiga Ostromęcka More
17.

Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/

3 (201-203) Tadeusz Białecki More
18.

Wydawnictwa Instytutu Zachodniopomorskiego

3 (205-207) Tadeusz Białecki More