Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1970

Year of publication:1970

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Walki V Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim w 1945 r.

24 (5-28) Arkadiusz Ogrodowczyk More
2.

Geneza i rezultaty wysiedleń wojskowych na Ziemiach Zachodnich w połowie 1945 r.

13 (29-41) Tadeusz Białecki More
3.

Rozwój demograficzny województwa koszalińskiego /1945-1968/

18 (43-60) Eugeniusz Zdzisław Zdrojewski More
4.

Walka Komunistycznej Partii Niemiec przeciw ruchowi narodowo-socjalistycznemu na Pomorzu Zachodnim w latach 1928-1945

26 (61-86) Zdzisław Borzycki More
5.

Poziom wykształcenia pracowników gospodarki uspołecznionej Pomorza Szczecińskiego w latach 1958-1968

27 (87-113) Edward Kolanko, Tadeusz Obrębski More
6.

Przedmiot i metody badań nad przemianami społeczno-kulturalnymi na Pomorzu Szczecińskim. /Stan i potrzeby badań/

16 (115-130) Robert Woźniak More
7.

Z badań nad kulturą Pomorza Zachodniego w okresie Polski Ludowej

10 (131-140) Stanisław Lasek More
8.

Fundusz za osiągnięcia ekonomiczne w Polskiej Żegludze Morskiej

12 (141-152) Danuta Kopycińska More
9.

Portowe Straże Pożarne w polskich portach handlowych w latach 1945-1969

8 (153-160) Leszek Sak More
10.

Ludzie morza

4 (161-164) Ludwik (red.) Janiszewski More
11.

EWG a międzynarodowy ruch kapitału

9 (164-172) Józef Rutkowski More
12.

Światowy rynek pszenicy - problem równowagi w okresie powojennym

3 (172-174) Irena Rutkowska More
13.

Rewolucja młodości. Studia o awansie młodego pokolenia wsi i integracji narodu polskiego

4 (174-177) Józef Chałasiński More
14.

Trwania i powrót. Szkice o literaturze Ziem Zachodnich

3 (177-179) Witold Nawrocki More
15.

Geografia osadnictwa

4 (179-182) Maria Kiełczewska-Zaleska More
16.

Eisenbahnfähren in Westeuropa

7 (182-188) P. Ransome-Wallis More
17.

Der Fährverkehr in Nordeuropa

7 (182-188) H. Bachmann More
18.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1969 r.

28 (189-216) Jadwiga Ostromęcka More
19.

Kultura na statku morskim. /Sprawozdanie z sesji naukowej/

4 (217-220) Stanisław Lasek More