Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1971

Year of publication:1971

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie. /1961-1971/

14 (5-18) Tadeusz Białecki More
2.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

15 (19-33) Władysław Filipowiak More
3.

Rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu nadmorskiego w latach 1959-1968

24 (35-58) Edward Kolanko, Tadeusz Obrębski More
4.

Miejsce i rola portów morskich w systemie transportowym kraju

23 (59-81) Franciszek Gronowski More
5.

Rozwój zespołu portowego Szczecin - Świnoujście w latach 1945-1965 na tle światowych tendencji rozwojowych portów morskich

24 (83-106) Krzysztof Luks More
6.

Opłacalność nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w produkcji zwierzęcej i rybołówstwie morskim

20 (107-126) Stanisław Marek More
7.

Charakterystyka stanu środków trwałych w przemyśle województwa szczecińskiego w 1945 roku

20 (127-146) Władysław Janasz More
8.

Zużycie majątku trwałego w przemyśle uspołecznionym województwa szczecińskiego

12 (147-158) Władysław Janasz More
9.

Wpływ bilansu handlowego na rozmiary dzielonego dochodu narodowego w niektórych państwach afrykańskich

18 (159-176) Hanna Jabłońska More
10.

Wybrane problemy patologii życia społecznego nieletnich

17 (177-193) Robert Woźniak More
11.

Oświata i szkolnictwo w Niemieckiej Republice Demokratycznej

5 (195-199) Mieczysław Pęcherski More
12.

Gerhart Hauptmann

3 (199-201) Eberhard Hilscher More
13.

Małżeństwo w mieście

4 (201-204) Barbara Łobodzińska More
14.

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 1970

5 (205-209) --- More
15.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1971 r.

28 (211-238) Jadwiga Ostromęcka More
16.

Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego

6 (239-244) Elżbieta Dąbrowska More