Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1971

Year of publication:1971

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Związki kooperacyjne szczecińskiej gospodarki morskiej z przemysłem PRL w dobie rewolucji naukowo-technicznej

18 (5-22) Włodzimierz Mozel More
2.

Problematyka transportu morskiego na forum Rady do Spraw Handlu i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

18 (23-40) Zenon Sosnowski More
3.

Ewolucja systemu premiowego dla pracowników umysłowych w żegludze morskiej

11 (41-51) Danuta Kopycińska More
4.

Problemy przyszłej organizacji zaplecza usługowego rolnictwa Pomorza Zachodniego

16 (53-68) Zygmunt Dowgiałło More
5.

Struktura społeczna kandydatów na wyższe studia morskie w Szczecinie w roku akademickim 1971/1972

10 (69-78) Jan Nikołajew More
6.

O niektórych aspektach pracy zawodowej absolwentów szczecińskich szkół wyższych

26 (79-104) Stanisław Lasek More
7.

Główne kierunki działania w zakresie rozwoju kultury w województwie szczecińskim do 1975 r.

24 (105-128) Karol Czejarek More
8.

Wokół polskiej recepcji Conrada

22 (129-150) Leszek Prorok More
9.

Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

4 (151-154) Jerzy Sułek More
10.

Ekspansja NRF na rynki świata

3 (154-156) M. Tomala More
11.

Wstęp do historii współczesnej

6 (157-162) Geoffrey Barraclough More
12.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1971 r.

27 (163-189) Jadwiga Ostromęcka More