Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1972

Year of publication:1972

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Delimitacja granicy Polski Ludowej na Morzu Bałtyckim

22 (5-26) Edward Pałyga More
2.

Rola infrastruktury ekonomicznej i społecznej w rozwoju przemysłu województwa szczecińskiego

20 (27-46) Zenon Gorzała More
3.

Wpływ techniki produkcji na zmiany w mikrostrukturze zatrudnienia /na przykładzie przemysłu stoczniowego PRL/

13 (47-59) Tadeusz Obrębski More
4.

Analiza zjawiska płynności robotników przeładunkowych w Zarządzie Portu Szczecin

17 (61-77) Elżbieta Choińska More
5.

Aktualny stan i zamierzenia w dziedzinie rozwoju przewozów kontenerowych w krajach RWPG

13 (79-91) Zdzisław Borzycki More
6.

Perspektywy rozwoju przewozów kontenerowych w relacji Polska-Szwecja jako szansa wybrzeża szczecińskiego

11 (93-103) Aniela Litke More
7.

Handel zagraniczny państw skandynawskich z państwami członkowskimi RWPG w latach 1959-1968

13 (105-117) Czesław Wojewódka More
8.

Rozmiary i tempo wzrostu wielkości agregatowych jako podstawy akumulacji w niektórych państwach afrykańskich

20 (119-138) Hanna Jabłońska More
9.

Ruch wczasowo-turystyczny w regionie szczecińskim i związane z nim niektóre podstawowe potrzeby

10 (139-148) Kazimierz Krzeszowiak More
10.

Stosunek dzieci marynarzy i rybaków do zawodu wykonywanego przez ojca

15 (149-163) Ludwik Janiszewski More
11.

Procesy społeczno-kulturowej urbanizacji w Koszalinie

13 (165-177) Bożena Chmielewska More
12.

Społeczeństwo Ziem Zachodnich. Studium porównawcze wyników badań socjologicznych w województwie zielonogórskim w latach 1956-1960 i 1968-1970

4 (179-182) Zygmunt (red.) Dulczewski More
13.

Przemysł spożywczy woj. szczecińskiego 1945-1968

4 (182-185) Janina Szuman More
14.

Dysproporcje w strukturze przestrzennej przemysłu w Polsce Ludowej

4 (185-188) Mirosława Opałło More
15.

Socjolog w zakładzie pracy

3 (188-190) Wiesław Jędrzycki More
16.

Zarys geografii miast

4 (190-193) Jacqueline Beaujeu-Garnier, Georges Chabot More
17.

Praca i płace kierowców

5 (193-197) Waldemar Grzywacz More
18.

Prawo przewozowe

3 (197-199) Władysław Górski More
19.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1971 r.

25 (201-225) Jadwiga Ostromęcka More