Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1972

Year of publication:1972

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Z badań nad początkami miasta Wolina

15 (5-19) Władysław Filipowiak More
2.

Polsko-pomorskie zabiegi dyplomatyczne o wolną żeglugę na Warcie i Odrze w II połowie XVI wieku

25 (21-45) Kazimiera Chojnacka More
3.

Polemika księdza Piotra Skargi z Danielem Cramerem ze Szczecina

8 (47-54) Janina Węgier More
4.

Starania Szczecina o wybudowanie linii kolejowej do Świnoujścia przez Zalew Szczeciński w XIX wieku

6 (55-60) Józef Stanielewicz More
5.

Socjologia a procesy społeczne na Ziemiach Zachodnich 1945-1970

14 (61-74) Andrzej Kwilecki More
6.

Zastosowanie socjologii w procesie projektowania, budowy i eksploatacji statku morskiego

16 (75-90) Ludwik Janiszewski More
7.

Modele kulturowe młodzieży robotniczej

19 (91-109) Robert Woźniak More
8.

Szkolnictwo średnie ogólnokształcące dla pracujących w województwie szczecińskim w latach 1945-1970

19 (111-129) Franciszek Bereźnicki More
9.

Liceum Pedagogiczne w Myśliborzu w latach 1946-1969

13 (131-143) Danuta Koźmian More
10.

Programy reprodukcji trwałego majątku przemysłowego w badaniach regionalnych

13 (145-157) Władysław Janasz More
11.

Polityka rolna państw skandynawskich a ich pozycja na światowym rynku zbóż

19 (159-177) Irena Rutkowska More
12.

Żegluga morska krajów skandynawskich

18 (179-196) Ignacy Chrzanowski More
13.

Obrona polskiej granicy zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej /1138-1385/

3 (197-199) Karol Olejnik More
14.

Niemcy współczesne jako przedmiot badań nauki polskiej /1945-1970/

3 (200-202) Janusz (red.) Rachocki More
15.

Struktura przestrzenno-ekonomiczna województwa szczecińskiego

4 (202-205) B. Głębocki More
16.

Zagadnienia prawne Bałtyku. Praca zbiorowa

2 (205-206) --- More
17.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1972 r.

24 (207-230) Jadwiga Ostromęcka More
18.

Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/ w 1971 roku

5 (235-239) Elżbieta Dąbrowska More