Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1973

Year of publication:1973

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Puszcza Bukowa pod Szczecinem jako park krajobrazowy

23 (5-27) Aleksandra Stachak More
2.

Budowa geologiczna i stosunki wodne doliny górnej Płoni

8 (29-36) Leszek Rum More
3.

Jezioro Dąbskie - integralna część wielkiego Szczecina

8 (37-44) Irena Sadowska More
4.

Ocena czynników lokalizacji elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie k/Gryfina

9 (45-53) Bernard Słomiński More
5.

Problemy inwestycyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym woj. szczecińskiego w latach 1946-1970

23 (55-77) Władysław Janasz, Stanisław Marek, Józef Rutkowski More
6.

Z badań nad kształtowaniem się społeczności państwowych, gospodarstw rolnych w województwie koszalińskim

14 (79-92) Zbigniew Piotrowski More
7.

Problemy integracji w gospodarce mlekiem na Pomorzu Zachodnim

16 (93-108) Zygmunt Dowgiałło More
8.

Płaca jako bodziec wpływający na kwalifikacje dokerów w polskich portach morskich. /Na przykładzie Zarządu Portu w Szczecinie/

14 (109-122) Elżbieta Choińska More
9.

Rola bodźców ekonomicznych w żegludze morskiej

10 (123-132) Danuta Kopycińska More
10.

Węgiel w międzynarodowych obrotach morskich

17 (133-149) Czesław Wojewódka More
11.

Ekspansja gospodarcza NRF po II wojnie światowej

16 (151-166) Janusz Stelmaszczyk More
12.

Kierunki zmian w poziomie i strukturze konsumpcji na wsi w Polsce północno-zachodniej w latach 1952-1970

21 (167-187) Janusz Piasny, Maria Kasperek More
13.

Społeczne podłoże aspiracji szkolnych młodzieży. Studium szkolnych procesów selekcyjnych na przykładzie wybranych szkół średnich i podstawowych woj. szczecińskiego

4 (189-192) Kazimierz Suszek More
14.

Die Deustche Ostpolitik 1961-1970. Kontinuität und Wandal. Dokumentation

3 (192-194) Boris (red.) Meissner More
15.

Wspomnienia. Gdańsk-Warszawa-Berlin. 1928-1939

3 (194-196) Roman Todzicki More
16.

Życie kulturalne robotników wielkiego przedsiębiorstwa przemysłowego

3 (196-198) Kazimierz (red.) Żygulski More
17.

Zarządzanie przedsiębiorstwem socjalistycznym. /Na przykładzie przedsiębiorstwa PKP/

3 (198-200) Klemens Piotrowski More
18.

Afryka a handel międzynarodowy

7 (201-207) M. Dobroczyński More
19.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1972 r.

26 (209-234) Jadwiga Ostromęcka More