Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1973

Year of publication:1973

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Mikołaj Kopernik na tle epoki

11 (7-17) Alfred Wielopolski More
2.

Astronomia Kopernikowska

4 (19-22) Jerzy Dobrzycki More
3.

Etapy rozwoju astronomii od Kopernika do czasów współczesnych

8 (23-30) Cecylia Iwaniszewska More
4.

Wpływ odkryć Mikołaja Kopernika na rozwój nauki

10 (31-40) Alekskander Walczak More
5.

Rozwój przemysłu włókien sztucznych na Pomorzu Szczecińskim

11 (41-51) Teresa Kieszkowska More
6.

Rola przedsiębiorstwa przemysłowego w przemianach społecznych

15 (53-67) Franciszek Krzykała More
7.

Proces formowania społeczności zawodowej chemików Szczecina

21 (69-89) Robert Woźniak More
8.

Stan obecny i rozwój przemysłu chemicznego na przykładzie Zakładów Włókien Sztucznych "Wiskord" w Szczecinie

10 (91-100) Marek Hałaburda More
9.

Funkcje zarządów portów w Polsce na tle portów kapitalistycznych

15 (101-115) Krzysztof Luks More
10.

Ocena sprawności działającego systemu bodźców ekonomicznych w PŻM

12 (117-128) Danuta Kopycińska More
11.

Teoria i praktyka ustalania cen fabrycznych w NRD

11 (129-139) Klemens Piotrowski More
12.

Utargi turystyczno-wczasowe w regionie szczecińskim

8 (141-148) Kazimierz Krzeszowiak More
13.

Szkolnictwo podstawowe dla pracujących w województwie szczecińskim w latach 1945-1970

23 (149-171) Franciszek Bereźnicki More
14.

Dzieje Polski nad Bałtykiem

3 (173-175) Józef Wójcicki More
15.

Szkolnictwo podstawowe w województwie szczecińskim w latach 1945-1961

3 (175-177) Mieczysław Pietrusiewicz More
16.

Infrastruktura transportu

4 (178-181) Waldemar Grzywacz More
17.

Funkcjonowanie systemów transportowych

4 (181-184) Andrzej Piskozub More
18.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1973 r.

26 (185-210) Jadwiga Ostromęcka More