Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 1974

Year of publication:1974

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Demokratyczne aspekty zarządzania gospodarką narodową

10 (5-14) Kazimierz Wasiak More
2.

Metodologiczne problemy wychowania komunistycznego w ZSRR

12 (15-26) Jerzy Waserman More
3.

Główne kierunki przemian w integracji i kooperacji produkcji rolnej w państwach kapitalistycznych

10 (27-36) Lech Pałasz More
4.

Niektóre aspekty wykorzystania aparatu wytwórczego w przemyśle środków transportowych w latach 1963-1972. /Na przykładzie Pomorza Szczecińskiego/

12 (37-48) Władysław Janasz More
5.

Wytwarzanie i podział dochodów osobistych w gospodarstwach chłopskich w makroregionie nadmorskim w latach 1952-1970

22 (49-70) Janusz Piasny, Barbara Piasna More
6.

Ropa naftowa w gospodarce Polski w latach 1968-1971

7 (71-77) Alina Gładzicka More
7.

Stosunek pracowników do innowacji technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie

22 (79-100) Franciszek Krzykała More
8.

Niektóre sprzeczności we współczesnej polityce żeglugowej

18 (101-118) Ignacy Chrzanowski More
9.

Psychologiczna problematyka przystosowania w zawodzie marynarza

14 (119-132) Zenon Borucki More
10.

Rodzina marynarzy i rybaków jako specyficzny typ rodziny współczesnej

9 (133-141) Ludwik Janiszewski More
11.

Zarys genezy szkolnictwa wyższego w Szczecinie 1945-1947

13 (143-155) Jerzy Brzozowski More
12.

Rys historyczno-socjologiczny szczecińskich szkół wyższych w latach 1946-1970

19 (157-175) Stanisław Lasek More
13.

Odbudowa i rozwój przemysłu drzewnego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965

5 (177-181) Stanisława Kościelecka More
14.

Praca wielozmianowa w przemyśle

4 (181-184) Józef Lis More
15.

Taryfy transportowe

5 (184-188) Waldemar Grzywacz More
16.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1974 r.

27 (189-215) Jadwiga Ostromęcka More