Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1975

Year of publication:1975

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Społeczno-gospodarczy dorobek Pomorza Zachodniego w 30-leciu /PRL/

31 (15-45) Klemens Piotrowski, Zygmunt Silski More
2.

Potencjał i poziom rozwoju Pomorza Szczecińskiego w porównaniu z pozostałymi regionami kraju

16 (47-62) Tadeusz Obrębski More
3.

Funkcja regionu szczecińskiego w organizmie społeczno-gospodarczym PRL

10 (63-72) Edmund Dobrzycki More
4.

Główne czynniki intensyfikacji rozwoju regionu szczecińskiego

11 (73-83) Tadeusz Madej, Włodzimierz Mozel More
5.

Przeobrażenia demograficzne Pomorza Szczecińskiego w 30-leciu PRL

13 (85-97) --- More
6.

Przeobrażenia społeczeństwa Pomorza Zachodniego w 30-leciu /PRL/

22 (99-120) Ludwik Janiszewski More
7.

Rola wojewódzkiej organizacji partyjnej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju Pomorza Zachodniego

18 (121-138) Andrzej Głowacki, Kazimierz Wasiak More
8.

Rozwój przemysłu województwa szczecińskiego w Polsce Ludowej

21 (139-159) Zdzisław Łaski, Władysław Janasz More
9.

Rozwój gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego

15 (161-175) Franciszek Gronowski, Ryszard Łangowski More
10.

Rozwój transportu i komunikacji na Pomorzu Zachodnim

15 (177-191) Waldemar Grzywacz, Krzysztof Luks More
11.

Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy województwa szczecińskiego w latach 1945-1975

16 (193-208) Zygmunt Dowgiałło, Lech Pałasz More
12.

Rozwój energetyki i bazy surowcowej

18 (209-226) Romuald Nowakowski, Paweł Szwed More
13.

Rozwój oświaty i szkolnictwa zawodowego

14 (227-240) Lucyna Turek-Kwiatkowska, Kazimierz Jaskot More
14.

Rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Szczecinie

12 (241-252) Henryk Lesiński More
15.

Zapotrzebowanie regionu na kadry kwalifikowane

23 (253-275) Zygmunt Zieliński, Edward Kolanko More
16.

Rozwój kultury i społecznego ruchu regionalnego

12 (277-288) Ireneusz Gwidon Kamiński, Mariusz Czarniecki More
17.

Problemy ochrony przyrody i naturalnego środowiska w woj. szczecińskim

17 (289-305) Saturnin Borowiec, Leonidas Samochowiec More
18.

Turystyka i wypoczynek na Dolnym Przyodrzu w XXX-leciu /PRL/

18 (307-324) Czesław Piskorski More
19.

Prognozy i perspektywy rozwoju przestrzennego zagospodarowania Pomorza Zachodniego

11 (325-335) Piotr Zaremba More
20.

Dynamika i struktura eksportu województwa szczecińskiego

11 (336-346) Jerzy Dudziński, Stanisław Flejterski More
21.

Przemiany struktur społeczno-kulturowych małych miast

7 (347-353) Robert Woźniak More
22.

Problem socjalistycznej przebudowy rolnictwa. /Na przykładzie województwa szczecińskiego/

4 (355-358) Teresa Kieszkowska More
23.

Rozwój społeczny jako przedmiot badań naukowych

3 (359-361) Józef Kowalewski More
24.

O roli tradycji w kształtowaniu społeczeństwa na Pomorzu Szczecińskim

3 (363-365) Elżbieta Nowakowska More
25.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1975 r.

26 (367-392) Jadwiga Ostromęcka More