Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1976

Year of publication:1976

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Czynniki kształtujące koszty transportu morskiego rudy żelaza importowanej do Polski

16 (7-22) Irena Rutkowska, Paweł Bendkowski More
2.

Morskie obroty ładunkowe państw bałtyckich

18 (23-40) Czesław Wojewódka More
3.

Kontakty handlowe portu szczecińskiego z Królestwem Polskim w początkach XX wieku

11 (41-51) Józef Stanielewicz More
4.

Psychologiczna analiza środowiska pracy na morskim statku transportowym

16 (53-68) Zenon Borucki More
5.

Wahania cyklu koniunkturalnego w krajach kapitalistycznych a handel zagraniczny EWG-RWPG

12 (69-80) Ewa Kubiak More
6.

Przegląd metod określania rozmiarów nadmiernego zatrudnienia

14 (81-94) Anna Leżnicka More
7.

Międzypaństwowe stosunki dwustronne we współczesnym świacie /zarys problematyki/

8 (95-102) Czesław Mojsiewicz More
8.

Miejsce politologii w badaniu międzynarodowej integracji gospodarczej

14 (103-116) Tadeusz Lemańczyk More
9.

Polsko-bułgarskie stosunki gospodarcze i współpraca naukowo-techniczna w okresie po II wojnie światowej

16 (117-132) Bolesław Szargut More
10.

Znaczenie nauk społecznych dla praktyki

12 (133-144) Władysław Janowski More
11.

Założenia metodologiczne badań nad powstaniem i procesami przemian szczecińskiej klasy robotniczej

14 (145-158) Józef Kowalewski, Bogumił Łuczak More
12.

Metodologiczne problemy badań nad stronnictwami politycznymi /w Polsce/

12 (159-170) Kazimierz Wasiak More
13.

Reforma szkolnictwa w Polsce

3 (171-173) Stanisław Mauersberg More
14.

Powstanie i działalność władzy ludowej na zachodnich i północnych obszarach Polski 1945-1949

5 (173-177) Hieronim Rybicki More
15.

Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego

3 (178-180) Witold Rakowski More
16.

Ekonomika transportu - podstawy metodologiczne

3 (180-182) Andrzej Piskozub More
17.

Opactwo Cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku

3 (182-184) Kazimierz Dąbrowski More
18.

Pomorze Środkowe w Słowniku Starożytności Słowiańskich. /Uwagi do dyskusji/

6 (184-189) Adam Wirski More
19.

O potrzebie badań dziejów gospodarczych Pomorza Zachodniego w średniowieczu

3 (189-191) Ryszard Marciniak More
20.

Lekcji po naučnoj organizacji učebnogo processa w Vysšej Škole

2 (192-193) S.I. Archangelsk'j More
21.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1976 r.

12 (195-206) Jadwiga Ostromęcka More